värikäs mosaiikki

Olet tässä

Varhaiskasvatus, oppivelvollisuus ja muu koulutus

Lasten ja nuorten tulee käydä peruskoulua 9 vuotta sekä 2. asteen koulutus. Oppivelvollisuus on kaikilla 7–18 –vuotiailla. Ennen peruskoulua lapsi voi osallistua 6-vuotiaana esiopetuksen.

Esi- ja perusopetus sekä 2. asteen koulutus (1.8.2021 alkaen) on maksuton.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on tarkoitettu 0-6 – vuotiaalle lapselle. Lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimessa toiminnassa.

 • Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea etukäteen, viimeistään 4 kuukautta ennen

  • Raahe: ensisijaisesti sähköisesti eDaisy-järjestelmällä tai lomakkeella. Lisätietoa 040 135 7059

   • lomake lähetetään postissa PL 62, 92101 RAAHE
  • Pyhäjoki: sähköisellä lomakkeella. Lisätietoa 040 359 6182
  • Siikajoki: ensisijaisesti sähköisesti eDaisy- järjestelmällä tai lomakkeella. Lisätietoa 040 315 6301

 

Esiopetus ja peruskoulu

Esiopetuksessa lapsi saa opetella taitoja, joita tarvitaan koulussa ja elämässä.

 • Esiopetukseen tulee etukäteen ilmoittautua keväällä

  • Raahe: ilmoittautuminen sähköisesti tai lomakkeella. Lisätietoa 040 830 3017 tai 044 439 4377

   • lomake lähetetään sähköpostissa varhaiskasvatuspalvelut(at)raahe.fi TAI
                                       postissa PL 62, 92101 RAAHE
  • Pyhäjoki: ilmoittautuminen sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Lisätietoa 040 359 6100
  • Siikajoki: Lisätietoa 040 3156 316

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. luokan tai erityistä tukea tarvitseville oppilaille, jotka tarvitsevat turvallista toimintaa ennen koulupäivää ja sen jälkeen.

 • Aamu- ja/ tai iltapäivätoimintaan tulee hakea etukäteen.

  • Raahe: iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti Wilma- järjestelmän kautta tai lomakkeella.
   Lisätietoa 040 130 3833
  • Pyhäjoki: iltapäivätoimintaan haetaan lomakkeella. Lisätietoa 040 359 6110
  • Siikajoki: aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan lomakkeella. Lisätietoa 040 3156 316

Perusopetus jakaantuu kahteen osaan; alakouluun luokat 1-6 ja yläkouluun luokat 7-9.

 • Peruskouluun tulee ilmoittautua sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 – vuotta. Ilmoittautumisaika on
  alkuvuodesta.

  • Raahe: ilmoittautuminen sähköisesti Wilma-järjestelmässä tai lomakkeella. Lisätietoa 040 135 6939
  • Pyhäjoki: ilmoittautuminen sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Lisätietoa 040 359 6100
  • Siikajoki: Lisätietoa 040 3156 316
 • Perusopetukseen valmistavaa eli VALMA opetusta annetaan lapsille, joiden suomen kielen osaaminen ei ole riittävä. Opetus kestää noin 1 vuoden, jonka jälkeen lapsi jatkaa perusopetusta muiden lasten kanssa

  • Raahe: lisätietoa opetuksesta Koivuluodon koulun rehtori 044 439 3384
  • Pyhäjoki: lisätietoa opetuksesta Saaren koulun rehtori 040 359 6111
  • Siikajoki: lisätietoa opetuksesta Ruukin koulun rehtori 040 3156 433
 • S2 – opetusta tarjotaan lapsille ja nuorille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Opetuksesta ja sen tarpeesta keskustellaan vanhempien kanssa.

 

Aikuisten perusopetus

 • on tarkoitettu 17-25 – vuotiaille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta suorittaa Suomessa peruskoulua ja tarvitsevat perusopetuksen päättötodistuksen jatko-opintoja varten TAI
 • henkilöille, joilla on heikko peruskoulutus tai vaikeuksia luku- ja kirjoitustaidossa ja tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta jatko-opintoja varten

  

Ammatillinen koulutus

Opiskeluun sisältyy työelämään liittyvien asioiden oppimista. Ammatillisia tutkintoja ovat; ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

 • Koulutuskeskus Brahe Tervahovinkatu 2, Raahe.
  Lisätietoa opetuksesta antaa  S2-opettaja 040 173 3035 tai opinto-ohjaaja 044 439 3458

  • Raahen ammattiopisto, Tervahovinkatu  2, Raahe
  • Lybeckerin opisto, Sofia Lybeckerinkatu 1, Raahe
  • Ruukin maaseutuopisto, Sammalakankaantie 280, Ruukki

Koulutukseen haetaan keväisin yhteishaussa tai ympäri vuoden jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen.

Koulutukseen haetaan keväisin yhteishaussa.

 

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus on tarkoitettu aikuiselle, joka on juuri muuttanut Suomeen. Kotoutumiskoulutuksessa opetetaan suomen kieltä sekä annetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä. Lisäksi tehdään yksilöllinen ammatillinen suunnitelma.

Kotoutumiskoulutuksesta antaa tietoa Kuntakokeilun kotoutumisen asiantuntija 029 505 6651 tai
040 130 8205 maanantai – perjantai 12.00 – 14.00

 

Omaehtoinen opiskelu kotouttamislain mukaan

Omaehtoinen koulutus tarkoittaa opiskelua, jota tuetaan työttömyysetuudella ja kulukorvauksella maksimissaan 3 vuotta. TE-toimiston tai Kuntakokeilun  työntekijä ohjaa opintoihin ja opinnoista sovitaan ennen opintojen aloittamista. Omaehtoinen opiskelu voi olla kokoaikaista (päätoiminen) tai osa-aikaista.

Omaehtoisesta opiskelusta antaa tietoa Kuntakokeilun kotoutumisen asiantuntija 029 505 6651 tai
040 130 8205 maanantai – perjantai 12.00 – 14.00

Omaehtoisesti voi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa, lukiossa, kansalaisopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa. Lisäksi on mahdollista suorittaa aikuisten peruskoulu

 

Omaehtoinen opiskelu julkisen työvoima- ja yrityspalvelu lain mukaan

Omaehtoinen koulutus tarkoittaa opiskelua, jota tuetaan työttömyysetuudella maksimissaan 24 kuukautta. TE-toimiston tai Kuntakokeilun työntekijä ohjaa opintoihin ja opinnoista sovitaan ennen opintojen aloittamista. Omaehtoinen opiskelu voi olla kokoaikaista (päätoiminen) tai osa-aikaista.

Omaehtoisesta opiskelusta antaa tietoa Kuntakokeilun kotoutumisen asiantuntija 029 505 6651 tai
040 130 8205 maanantai – perjantai 12.00 – 14.00

Omaehtoisesti voi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa, lukiossa, kansalaisopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa. 

 

Opiskelu opintotuella

Kelalta on mahdollista hakea opintotukea päätoimisiin (kokoaikaisiin) opintoihin korkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. Opintotuki sisältää opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen sekä tietyissä tilanteissa asumislisän. Lisäksi on mahdollista saada koulumatkatukea tilanteissa, joissa kouluun on pitkä matka. Kelasta saa lisätietoa koulumatkatuesta.

 

Muu opiskelu

 ”Vapaan sivistystyön” tehtävästä vastaa Raahe-opisto ja Siikajoki-opisto. Opistoissa voi opiskella uusi asioita tai harrastaa.

 • Raahe-opisto, Kirkkokatu 28, 2.kerros, Raahe. Lisätietoa 040 135 6779 tai 040 135 6780

  • toimintaa on Raahessa, Vihannissa ja Pyhäjoella
 • Siikajoki-opisto, Virastotie 5 A, Ruukki. Lisätietoa 040 315 6230

1.8.2021 alkaen 2.asteen koulutus on maksuton kaikille peruskoulun päättäneille nuorille. Uudistus koskee vuonna 2005 ja sitä myöhemmin syntyneitä. 

Hyödyllisiä linkkejä

Kotoudu kotona - opas maahanmuuttaneille ja ammattilaisille englanniksi, venäjäksi, dariksi, arabiaksi, somaliksi ja suomeksi

Vieraskielisille tarkoitettu opas koulukiusaamisesta englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, persiaksi, turkiksi, kiinaksi, albaniaksi, kurdiksi ja selkosuomeksi

Väestöliitto - Lapsen turvataidot englanniksi, venäjäksi, arabiaksi ja selkosuomeksi 

Kulttuurin vuosikello - materiaalipankki kasvatus- ja opetusalalle sekä muille toimijoille

 

Suomenkieltä itsenäisesti