Olet tässä

Vammaisten palvelut

Vammaispalvelujen tarkoitus on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään sekä parantaa yksilöllisiä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia.

Palvelut ovat tarkoitettu henkilölle, jolla on pitkäaikaisia vammasta tai sairaudesta johtuvia erityisiä vaikeuksia selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista. Vammaisuus määritellään jokaisen haettavan palvelun kohdalla erikseen. Palvelujen tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota tavanomaisen elämän toimintojen sujumiseen.

Vammaisen henkilön tarvitsemien palveluiden ja tukitoimien selvittämiseksi laaditaan yhdessä hänen, hänen huoltajansa ja eri asiantuntijoiden kanssa palvelusuunnitelma. Palvelut ja tukitoimet suunnitellaan siten, että ne tukevat omatoimista suoriutumista.

Palvelut, joihin on subjektiivinen oikeus:

 • Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelu
 • Henkilöille, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vamman tai sairauden vuoksi voi käyttää joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
 • Palveluasuminen
 • Henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Sisältää asunnon sekä asumiseen liittyvät palvelut ja tukitoimet.
 • Asunnonmuutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet
 • Vaikeavammaiselle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa erityisiä vaikeuksia.
 • Henkilökohtainen apu
 • Henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee runsaasti toisen apua kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa.
 • Päivätoiminta
 • Vaikeavammaiselle järjestetään päivätoimintaa, jos hänellä ei ole erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen päivätoimintaan.

Harkinnanvaraiset ja määrärahasidonnaiset palvelut:

 • Kuntoutusohjaus
 • Vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen
 • Sopeutumisvalmennus
 • Neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi
 • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
 • Ylimääräiset ravintokustannukset
 • Kustannukset erityisravinnosta tai erityisruokavalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti
 • Ylimääräiset vaatetuskustannukset
 • Vammaisen vaatteiden tavanomaista suurempi kuluminen tai erityisvalmisteiset vaatteet

Hae tukea:

Vammaispalveluita haetaan hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Mukaan ei tarvitse liittää lääkärintodistusta, vaan se pyydetään tarvittaessa.

Haettaessa avustusta asunnonmuutostöihin tai apuvälineisiin tulee hakemuksen liitteeksi liittää fysioterapeutin tai toimintaterapeutin lausunto sekä mahdollinen kustannusarvio.

Vammaispalvelu- ja kuljetuspalveluhakemuksen voi jättää myös NettiRassin -palvelun kautta.

Arvonlisäverottomat sosiaalihuoltopalvelut

Kotipalveluja ja sosiaalihuollon tukipalveluja voi ostaa myös arvonlisäverottomana sosiaalihuoltopalveluna, mikäli palvelun saaja on sosiaalihuollon tarpeessa. Verottomuus pudottaa palvelusta maksettavaa hintaa arvonlisäveron verran (v. 2023 24 %), ja myös alennetusta hinnasta asiakas voi tietyillä ehdoilla tehdä verotuksessaan kotitalousvähennyksen.

Kotipalvelu on arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut esimerkiksi sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi.

Arvonlisäverottomien palvelujen tuottajat kotihoidon tukipalveluissa -tiedosto
 

Vammaispalvelu- ja kuljetuspalveluhakemukset

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
044 439 3717
puhelinaika ma-pe klo 9-10

Verkkoasiointi NettiRassi-palvelussa