Olet tässä

Työttömien terveystarkastukset

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jäävien nuorten ja aikuisten terveystarkastuksia tehdään Raahen sairaalan H-rakennuksessa sekä Pyhäjoen, Vihannin, Ruukin ja Siikajoen terveysasemilla.

Asiakas voi varata ajan terveystarkastukseen soittamalla terveydenhoitajalle tai NettiRassi-palvelun kautta.

Terveystarkastus painottuu terveydenhuollon ammattilaisen ja asiakkaan väliseen keskusteluun asiakkaan terveydentilasta, elintavoista ja elämäntilanteesta sekä työ- ja toimintakykyyn vaikuttavista terveydellisistä seikoista.

Terveystarkastukseen kuuluvat kliiniset mittaukset tarpeen mukaisesti; laboratoriotutkimukset, verenpaine, näkö ja kuulo, PEF-mittaus (uloshengityksen huippuvirtaus). Keskustelun tukena käytetään asiakkaan etukäteen täyttämiä esitietolomakkeita ja terveyskyselyjä. 

Keskustelussa huomioidaan asiakkaan elämäntilanne, asuin- ja perhetilanne, taloudellinen tilanne, koulutustausta ja työhistoria, työllistymismahdollisuudet ja aikaisemmat työllistämistoimenpiteet sekä asiakkaan oma arvio toiminta- ja työkykyyn vaikuttavista seikoista. Myös aikaisemmat sairaudet, lääkitykset ja niiden hoitotaso sekä suun terveys kartoitetaan.

Lääkärin vastaanotolle ohjataan ne, joilla on epäily työkykyä tai ammatillista kuntoutusta haittaavasta sairaudesta tai sairauksista. Lääkäri tekee arvion työttömän senhetkisestä työkyvystä tai hoidon ja kuntoutuksen tarpeesta.
 

Yhteystiedot

Terveydenhoitaja
Ajanvaraus
044 439 4537
tai NettiRassin kautta

Käyntiosoitteet
Raahen sairaala H-rakennus
Rantakatu 4 
92100 Raahe

Pyhäjoen terveysasema
Vanhatie 57
86100 Pyhäjoki

Ruukin terveysasema
Kansantie 4
92400 Ruukki

Siikajoenkylän terveysasema
Tiirantie 4
92320 Siikajoki

Vihannin terveysasema 
Kirkkotie 2
86400 Vihanti