Olet tässä

Työllistymistä tukevat palvelut

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kuntien on lain mukaan järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa joko työmarkkinatuen ja siihen liittyvän kulukorvauksen tai osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset, jos työmatka yhteen suuntaan on yli 5 kilometriä.

Työtoimintaa järjestetään yksilöllisesti osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) tarjoaa pitkään työttömänä olleelle työnhakijalle eri viranomaisten palveluja yhden luukun periaatteella. Monialaisessa palvelussa selvitetään, mitä palveluja työnhakija tarvitsee työllistymisen edistämiseksi ja laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma. Suunnitelma voi sisältää julkisia työvoima-, sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutuspalveluja.

TE-toimisto, kunta tai Kela ohjaa yhteispalvelun asiakkaaksi. Työntekijä voi tiedustella palveluun pääsyn kriteerejä omalta virkailijaltaan ja tehdä aloitteen monialaiseen yhteispalveluun ohjaamisesta.

Palvelu on tarjolla jokaisen TE-toimiston alueella ja kaikissa manner-Suomen kunnissa. Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien alueilla kuntien osuutta hoitaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityö.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksen tavoitteena on kunnan vastuulla olevien työllistymistä edistävien palvelujen tehostaminen ja pitkäaikaistyöttömyyteen vaikuttaminen edistämällä työnhakijoiden urasuunnittelua, työllistymistä tai koulutukseen siirtymistä.

Työskentely on tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä. Se perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaan verkoston ja työnantajien sekä oppilaitosten kanssa.

Työpajatoiminta

Työpajatoimintaa tarjoavat Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat. Ohjaus työpajoille tapahtuu pääsääntöisesti aikuissosiaalityön ja TE-palvelujen kautta. 

Yhteystiedot

Kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori
040 135 6974

Pyhäjoki
Sosiaaliohjaaja
040 135 8521
puhelinaika ma-pe klo 10-11

Raahe
Sosiaaliohjaajat
040 830 3147
044 439 3749 (18-24-vuotiaat)
040 135 8521 (25-29-vuotiaat)
040 135 8088
puhelinaika ma-pe klo 10-11
Raahen sosiaalipalvelukeskus
Rantakatu 8 E, 3. krs, 92100 Raahe
(käyntiosoite Rantakatu 8 ovi 7, 3. krs)

Siikajoki
Sosiaaliohjaaja on tavattavissa Ruukin terveysasemalla, asiointi ajanvarauksella.
Kansantie 4, 92400 Ruukki
Ajanvaraus
040 135 7913
puhelinaika ma-pe klo 10-11
Muina aikoina yhteydenotot aikuissosiaalityön palveluohjaukseen

Vihanti
Sosiaaliohjaaja on tavattavissa Vihannin terveysasemalla, asiointi ajanvarauksella.
Kirkkotie 2, 86400 Vihanti
Ajanvaraus
040 135 7913
puhelinaika ma-pe klo 10-11
Muina aikoina yhteydenotot aikuissosiaalityön palveluohjaukseen

Verkkoasiointi NettiRassi-palvelussa

TYP-yhteispalvelu
Sosiaaliohjaajat
040 135 8100
040 830 3132
044 439 3893
Rantakatu 8 D 2. krs, 92100 Raahe
(käyntiosoite Rantakatu 8 ovi 5, 2. krs)

TYP:n TE-asiantuntijat
029 505 6783
029 505 6719
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston Raahen toimipiste
Fellmaninpuistokatu 3, 92100 Raahe

Työhönvalmennus
Työhönvalmentaja
040 135 8101