Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän Gellmannin rakennus.

Olet tässä

Tietoa kuntayhtymästä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33 000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Hyvinvointikuntayhtymä tuottaa kattavasti alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka yhdessä muun toimintaympäristön kanssa tukevat ihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Palvelutoiminnan voimavarojen käyttöä ja kehittämistä ohjaa asiakkaan tarve ja kuntien taloudellinen kantokyky.

Kuntayhtymän palveluksessa työskentelee noin 1 100 henkilöä.

Tähän me tähtäämme

Sujuvaa ja toimintakykyistä arkea

Toimintamme pohjaa näihin arvoihin

Ihmisarvon kunnioittaminen

Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti kunnioittaen heidän yksityisyyttään ja henkilökohtaista vakaumustaan. Käyttäydymme ystävällisesti, kohteliaasti ja hyviä tapoja noudattaen toisiamme ja asiakkaitamme kohtaan.

Asiakaskeskeisyys

Toimintamme lähtökohtana ovat aina ensisijaisesti asiakkaan tarpeet. Antamamme palvelut pohjautuvat asiakaskohtaiseen hoidon tarpeen tai palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Haluamme lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja toimia niin, että asiakkaan omat voimavarat ja palvelut yhdessä tukevat hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Hankimme aktiivisesti asiakaspalautetta ja huomioimme sen palvelujemme kehittämisessä. Asiakkaalla on aina oikeus hyvään kohteluun ja palveluun.

Vastuullisuus

Työyhteisömme jokainen jäsen on osaltaan vastuussa toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta sekä oman osaamisensa kehittämisestä. Edistämme ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja annamme tukea erityisesti heikommassa asemassa oleville ihmisille.

Huolehdimme siitä, että toimintamme on laadullisesti hyvää ja asiakkaat saavat heille kuuluvat palvelut ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Huolehdimme palvelujen laadun jatkuvasta arvioinnista ja varmistamisesta.

Avoimuus ja luottamuksellisuus

Palvelujen ja etuuksien myöntämisen kriteerit ovat avoimia, läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Tiedotamme toimintasuunnitelmista, toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista aktiivisesti ja teemme yhteistyötä ennakkoluulottomasti kaikkien kuntayhtymän toimintaan liittyvien alueen toimijoiden kanssa.

Kunnioitamme asiakkaan ihmisarvoa, yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeutta. Asiakas voi luottaa siihen, että häntä koskevia tietoja käyttävät vain ne, joilla siihen lain mukaan on oikeus.

Strategiset päämäärämme

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi  

 • vaikutamme yhdessä lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöön (koti, päivähoito, koulu, harrastukset)
 • hyödynnämme Lapset puheeksi – toimintamallia kaikissa lasten ja perheiden palveluissa ja vahvistamme varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten kasvua sekä kehitystä suojaavia tekijöitä
 • tuemme kotihoitoa ja perhehoidon ensisijaisuutta
 • tuemme yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yksilöllisten koulutus-, työllistymis- ja kuntoutumisvaihtoehtojen löytämistä nuorille  

Asiakas keskiöön

 • tuemme ihmisten itseauttamiskykyä niin, että he voivat huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja käyttävät aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita sekä muuta hyvinvointiteknologiaa
 • rakennamme palvelut aina asiakkaan tarpeista lähtien siten, että asiakkaan arki sujuu
 • peruspalvelumme tukevat oikea-aikaisesti ja joustavasti asiakkaiden omaehtoista hyvinvointia, kotona pärjäämistä ja kuntoutumista

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät asiakasprosessit

 • yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa varmistamme ikääntyneen väestön turvallisen asuminen ja toimivat sosiaaliset verkostot
 • tuemme palveluilla ja muilla toimenpiteillä iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja kotona pärjäämistä
 • tunnistamme paljon palveluja käyttävien todelliset tarpeet ja järjestämme asiakasohjauksen sekä palvelut uudelleen asiakaslähtöisesti
 • ehkäisemme erityisesti lasten ja nuorten päihteiden käyttöä ja puutumme alkoholin riskikäyttöön kaikissa asiakaskontakteissa
 • hyödynnämme teknologian suomat mahdollisuudet ja sisällytämme sähköisen asioinnin kaikkiin palveluprosesseihimme opastamalla asiakkaitamme niiden käyttöön
 • vastaamme väestön kiireelliseen hoidon ja tuen tarpeeseen joustavasti
 • oimimme kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa varmistamalla sujuvan tiedonkulun ja toimivat palveluketjut

Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö

 • olemme vetovoimainen työyhteisö, jossa kaikki yhdessä ja jokainen henkilökohtaisesti huolehtii osaamisestaan ja työkyvystään
 • koko henkilöstömme kykenee tukemaan asiakasta sähköisten palvelujen käytössä
 • vahvistamme henkilöstön aikaansaannoskykyä keskiössä asiakkaan tarpeet, palvelujen laatu, turvallisuus ja moniammatillisuus
 • edistämme lääkäreiden, hoitajien ja sosiaalialan henkilöstön perus- ja erikoistumiskoulutusta alueellamme
 • henkilöstön rekrytoinnissa tuomme esille alueen ja organisaation vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä

Taloudellisesti kestävä toiminta

 • asiakasprosessit toimivat kustannustehokkaasti ja palvelujen yksikköhinnat ovat kilpailukykyiset
 • parannamme tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta suuntaamalla voimavarat ja osaamisen asiakastarpeiden mukaan
 • kuntayhtymä on vahva alueellinen toimija, joka järjestää ja tuottaa kilpailukykyiset palvelut kuntien taloudellisen kantokyvyn huomioiden

 

Yhteystiedot

Puhelinvaihde
08 849 111

Kuntayhtymän sähköpostiosoite
kirjaamo [at] ras.fi

Ostoreskontran sähköpostiosoite
Rashky.ostoreskontra [at] monetra.fi

Asiakas- ja kuntalaskutuksen sähköpostiosoite
asiakastoimisto [at] ras.fi

Arkiston sähköpostiosoite
arkisto [at] ras.fi

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi [at] ras.fi

Postiosoite
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
PL 25
92101 RAAHE

Sijainti kartalla

Hallinnon käyntiosoite
Gellman G2
Rantakatu 4
92100 Raahe

Faksi
Kuntayhtymän hallinto
08 849 4411
Arkisto
08 220 692

Laskutusosoite
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
PL 9822
00026 Basware

Verkkolaskuosoite
003702102860
Välittäjän tunnus: BAWCFI22

Y-tunnus: 0210286-0