Olet tässä

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoissa, sosiaalisissa suhteissa ja oman toimintaympäristönsä rooleissa. Sosiaalinen kuntoutus on usein monien ammattilaisten yhteistoimintaa asiakkaan kanssa, hänen parhaakseen. Sosiaaliseen kuntoutukseen yhdistetään päihde- ja/tai mielenterveyshoito sekä muut tarvittavat palvelut ja tukitoimet.

Tavoitteina voi olla arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua tai tukea ryhmässä toimimiseen.

Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla yksilöllinen tuki ja lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, kasvatuksellinen tuki omien asioiden hoitamiseen) sekä kaikki asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana sovittua suunnitelmaa.

 

Yhteystiedot

Asumissosiaalinen kuntoutus
Sosiaaliohjaaja
040 135 8507