värikäs mosaiikki

Olet tässä

Sosiaali ja terveyspalvelut

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut on tarkoitettu kaikille, joiden kotikunta on Raahe, Pyhäjoki tai Siikajoki. Kotikunnasta tekee päätöksen Digi- ja väestötietovirasto, johon tulee rekisteröityä muuton yhteydessä.

Terveyspalvelut

Hyvinvointipiste NeuvoRassi, Kirkkokatu 28, Raahe 

Neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluista ilman ajanvarausta 040 135 8455 maanantai - perjantai  8.00-15.00

Sairauteen liittyvä asia hoidetaan terveysasemalla. Hoitaja tekee arvion ja varaa tarvittaessa ajan hoitajalle tai lääkärille.

 • Ei kiireellisessä asiassa maanantai – torstai 10.00-16.00 ja perjantai 10.00-15.00
 • Kiireellisessä asiassa maanantai - perjantai 8.00-10.00
Raahe: Rantakatu 4 08 849 4580
Pyhäjoki: Vanhatie 57  08 849 4560
Vihanti: Kirkkotie 2       08 849 5086
Siikajoki: Kansantie 4, Ruukki  08 849 4612
Siikajoki: Tiirantie 4, Siikajoenkylä (maanantai ja keskiviikko 10.00-16.00) 08 849 4632

Sairauteen liittyvä asia, johon tarvitsee heti apua, hoidetaan päivystyksessä 24/7. Hoitaja tekee arvion tilanteesta. Arvion perusteella hoidosta vastaa joko hoitaja tai lääkäri. 

Raahe: Rantakatu 4 116 117

Hätätapauksissa soita 112

Reseptin uusimiseen liittyvässä asiassa auttaa maanantai – perjantai 10.00 – 15.00

Raahe: Rantakatu 4  040 135 7702
Pyhäjoki: Vanhatie 57  08 849 4560
Vihanti: Kirkkotie 2  08 849 5086
Siikajoki: Kansantie 4, Ruukki  08 849 4612
Siikajoki: Tiirantie 4, Siikajoenkylä (maanantai ja keskiviikko 10.00.-16.00) 08 849 4632

Hampaiden hoitoon liittyvä asia hoidetaan ajanvarauksella hammashoitolassa

 • ajanvaraus maanantai – perjantai 8.00 - 11.00    
Raahe: Rantakatu 8D    08 849 4708
Pyhäjoki: Vanhatie 57 08 849 4725
Vihanti: Asematie 7 08 849 5104
Siikajoki: Kansantie 4, Ruukki 08 849 4728
Siikajoki: Tiirantie 4, Siikajoenkylä 08 849 4732

Neuvolapalvelut   

Äitiysneuvola antaa neuvoa ja ohjausta raskauteen ja synnytykseen

Lastenneuvola antaa äidille ja isälle neuvoa sekä ohjausta lapsen kasvamiseen ja kehittymiseen. Neuvolassa myös seurataan lapsen kehitystä. Mikäli lapsi tarvitsee tutkimuksia tai perhe tarvitsee apua, terveydenhoitaja ohjaa eteenpäin. Lastenneuvolassa käyminen on tärkeää!   

 • puhelinneuvontaa ja ajanvaraus
Raahe: Rantakatu 8 ovi 5, 1.kerros maanantai - perjantai 7.30-11.30 040 135 8570
Pyhäjoki: Vanhatie 57 tiistai - perjantai 12.00-13.00 044 439 4567
Vihanti: Kirkkotie 2 maanantai - perjantai 12.00-13.00 040 135 7948
Siikajoki: Kansantie 4, Ruukki maanantai - perjantai 12.00-13.00 040 135 7905
Siikajoki: Tiirantie 4, Siikajoenkylä maanantai - perjantai 12.00-13.00 044 439 4535

Perhesuunnitteluneuvola antaa neuvoa ja ohjausta raskauden ehkäisyyn liittyvissä asioissa

 • ajanvaraus
Raahe: Rantakatu 4  maanantai - torstai 8.00-16.00
perjantai 8.00-15.00
08 849 4580
Pyhäjoki: Vanhatie 57  tiistai - perjantai 12.00-13.00 044 439 4567
Vihanti: Asematie 7    maanantai - perjantai 12.00-13.00 040 135 7948
Siikajoki: Kansantie 4, Ruukki  maanantai - perjantai 12.00-13.00 040 135 7905
Siikajoki: Tiirantie 4, Siikajoenkylä  maanantai - perjantai 12.00-13.00 044 439 4634

               

Sosiaalipalvelut

Puhelinneuvontaa ja palveluohjausta ilman ajanvarausta maanantai - perjantai 8.00-11.00

Sosiaalityö maahanmuuttaneille pakolaisille, yksin alaikäisenä tulleille, ihmiskaupan uhreille sekä muille sosiaalipalveluita tarvitseville ja "paperittomille"  ajanvaraus maanantai - perjantai 10.00 -11.00

 • Sosiaaliohjaaja tekee henkilön tai perheen tilanteesta palvelutarpeen arvion ja tarvittaessa asiakassuunnitelman. Yhdessä asiakkaan kanssa sovitaan, mitä suunnitelmaan kirjoitetaan ja miten sitä toteutetaan. Tulkkia käytetään, mikäli on tarvetta
 • Taloudellista tukea on mahdollista saada, mikäli Kelan myöntämä perustoimeentulotuki ei riitä. Taloudellisen tuen tarpeesta ja tilanteesta sosiaaliohjaaja tekee arvion ja kirjallisen päätöksen.

Alle 18-vuotias on Suomessa lapsi ja on vanhempien vastuulla. Lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen elämään. Suomessa lasta tai nuorta ei saa lyödä tai muuten kohdella huonosti. Sosiaalipalveluista saa apua ja tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. On hyvä hakea apua mahdollisimman nopeasti. 

Perhepalvelut on tarkoitettu lapsiperheille. Palveluihin kuuluu lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu, lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut.
Palveluohjaaja arvio tilanteen ja ohjaa eteenpäin. 

 • Lapsiperheiden kotipalvelu antaa tilapäistä apua perheille arkeen liittyvissä asioissa.

  • Huomio! Ei tilanteisiin, jossa tarvitaan lapselle hoitaja, jotta vanhempi voi käydä töissä
 • Perhetyö antaa tukea ja ohjausta vanhemmuuteen liittyviin asioihin tai elämän eri kriiseihin. Työntekijä tulee kotiin ja keskustelee vanhempien sekä lasten kanssa. Tavoitteena on auttaa vanhempia ja perhettä selviytymään eteenpäin erilaisista tilanteista. Palvelu on ilmaista. 
 • Lapsiperheiden sosiaalityö tarjoaa tukea ja ohjausta lapselle sekä hänen huoltajille. Sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä tekee perheen tilanteesta palvelutarpeen arvion ja tarvittaessa asiakassuunnitelman. Yhdessä vanhempien kanssa sovitaan, mitä suunnitelmaan kirjoitetaan ja miten sitä toteutetaan. Tulkkia käytetään, mikäli on tarvetta. 
 • Lastensuojelu tarjoaa avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon palveluita lapselle ja hänen huoltajille. Lastensuojelun palvelut on tarkoitettu vasta sen jälkeen, mikäli muu tuki tai ohjaus ei ole riittävä
  • Avohuollon apu ja tuki voivat olla esimerkiksi tehostettua perhetyötä tai perhekuntoutusta
  • Sijaishuollossa lapsi/ nuori saa kodin ulkopuolisen paikan (=sijoitetaan), jossa lapselle/ nuorelle annetaan tukea kasvamiseen ja kehittymiseen. Perhehoito, ammatillinen perhekoti tai lastensuojelulaitos ovat paikkoja, jotka tarjoavat sijaishuollon palveluita.
  • Jälkihuoltoa annetaan lapsella/ nuorelle, joka on ollut pidemmän aikaa sijaishuollossa tai avohuollon sijoituksessa. Jälkihuollossa lapselle/ nuorelle sekä hänen perheelle tarjotaan yksilöllistä tukea ja ohjausta. Palvelu päättyy viimeistään kun nuori täyttää 25 vuotta.   
 • Perheneuvola antaa neuvontaa ja ohjausta aikuisten parisuhteeseen liittyviin ongelmiin sekä lapsen kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyviin vaikeuksiin. Perheneuvolasta saa apua myös tilanteisiin, jossa vanhemmat aikovat tai ovat päättäneet erota. Palvelu on ilmaista.  
 • Perheoikeudelliset palvelut antavat neuvontaa ja ohjausta tilanteissa, jossa vanhemmat eroavat ja pitää tehdä sopimus lasten elatuksesta ja huollosta. Lisäksi saa apua lapsen isyyden selvittämiseen. Puhelinneuvonta ja ohjaus tiistai-torstai 12.00-13.00 lastenvalvoja 044 439 3702

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut auttavat ja tukevat tilanteissa, jossa pitkäaikainen sairaus tai vamma vaikeuttaa arjessa selviytymiseen. Vammaispalvelut on tarkoitettu lapselle, nuorelle tai aikuiselle. 

Puhelinaika maanantai - perjantai 9.00-10.00 sosiaalityöntekijä 044 439 3717

Palveluihin kuuluu

 • vaikeavammaisen kuljetus- ja saattajapalvelu, asunnonmuutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja päivätoiminta sekä vammaisen henkilökohtainen apu. Lisäksi arviointiin/ harkintaan liittyvät kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, apuvälineet ja ylimääräiset ravinto- ja vaatekustannukset. 
 • kehitysvammaiselle palveluiden suunnittelu ja ohjaus, päivä- ja työtoiminta, asumispalvelut sekä tilapäinen hoito

 

Hyvinvointikuntayhtymän logo

Sosiaalipalvelut vastaavat pakolaisten ja yksin alaikäisenä tulleiden kotoutumisen edistämisestä sekä ihmiskaupan uhrien tukemisesta sekä ilman oleskelulupaa (paperittomien) henkilöiden kiireellisestä ja välttämättömästä sosiaalihuollosta. 

Myös muiden maahanmuuttaneiden hyvinvointia ja kotoutumista tuetaan palvelutarpeen arviointiin pohjautuen.

Hyödyllisiä linkkejä

Äitiys- ja lastenneuvolan toiminnasta lyhyesti (Tampereen kaupungin tuottama) venäjäksi, kurdiksi, englanniksi, somaliksi, arabiaksi, persiaksi, suomeksi

Lastensuojelun keskusliitto - Tietoa lastensuojelusta venäjäksi, kurdiksi, englanniksi, somaliksi, arabiaksi, farsiksi, viroksi, selkosuomeksi 

Mieleterveystalo.fi - Tietoa mielenterveydestä venäjäksi, kurdi-soraniksienglanniksi, somaliksi, arabiaksi, dariksi, suomeksi

Mieli ry - Tietoa mielenterveyden ongelmista venäjäksi, englanniksi, arabiaksi, suomeksi

Mieli ry - OmaMieli ohjelman avulla tietoa hyvinvoinnista englanniksi, arabiaksiselkosuomeksi

Päihteistä ja riippuvuuksista (Memoni-hankkeen tuottama) venäjäksi, kurdi-soraniksi, englanniksi, somaliksi, arabiaksi, suomeksi

Muistisairauksista (Memoni-hankkeen tuottama) venäjäksi, kurdi-soraniksi, englanniksi, somaliksi, arabiaksi, viroksi, suomeksi

Työterveyslaitos - Kykyviisari itsearviointimenetelmä englanniksi, somaliksi, arabiaksi, soraniksiselkosuomeksi

Hilma - vammaisten maahanmuuttajien tukikeskuksen toiminnasta venäjäksi, kurdi/soraniksi, farsiksi, somaliksi, arabiaksi, englanniksi ja suomeksi

Väestöliitto - Tietoa seksuaalioikeuksista maahanmuuttaneille ja ammattilaisille

Kriisikeskus Monika esite väkivallan tunnistamisesta sekä kriisikeskuksen toiminnasta venäjäksi, soraniksi, thaiksi, somaliksi, arabiksi, englanniksi ja suomeksi

Kanta.fi sivustosta tietoa venäjäksiviroksi, soraniksi, somaliksi ja arabiaksi     

Kulttuuritaustaisten aivo- ja muistiterveyden edistäminen -opas toimijoille (Memoni-hankkeen tuottama)

THL - Paloma-koulutus

 

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma vuosille 2020-2023

Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa: FinMonik-tutkimus 2018-2019