Olet tässä

Puheterapia

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä kuntalaiselle maksutonta kuntoutusta.

Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito.

Puheterapiaa tarvitaan tukemaan ja kehittämään puhe- tai kommunikaatiohäiriöisen lapsen ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta. Kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöt, lukemis- ja kirjoittamishäiriöt, nielemiseen ja syömiseen, suun motorisiin toimintahäiriöihin sekä suulakihalkioihin liittyvät ongelmat kuuluvat puheterapian ammattilaiselle.

Yhteistyö asiakkaan lähiympäristön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa puheterapiaa. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös osallistuminen päivähoidon kehittämistyöhön mm. oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyssä.

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee ottamalla yhteyttä puheterapeuttiin. Lähete terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai muulta hoitavalta taholta on toivottava, mutta ei välttämätön. Tavallisimmin puheterapeutin vastaanotolle lapsi tulee lastenneuvolan suosituksesta.

Puheterapeutti järjestää myös erilaisiin vammaisryhmiin kuuluvien lasten puheterapian.

Puheterapeuttien vastuualueet:

Jaana Tikkala:
Raahen alueelta keskusta, Antinkangas, Kummatti, Saloinen, Lapaluoto, Arkkukari ja Piehinki (postinumeroalueet 92100, 92130, 92150, 92160, 92180, 92210 ja 92220)

Sari Nikula:
Pattijoki, Kopsa, Mattilanperä ja Pyhäjoki (postinumeroalueet 92140, 92230, 92240, 92260, 86100, 86110, 86160 ja 86170).

Heini-Maarit Takala:
Ollinsaari, Vihanti, Siikajoki (postinumeroalueet 92120, 86360, 86400, 86440, 86460, 86470, 92320, 92330, 92350, 92400, 92430, 92440, 92450 ja 92470).
Heini-Maarit Takala, puh. 044 439 4653

Lisätietoa www-sivuilta:

www.puheterapeuttiliitto.fi
www.papunet.net
www.aivoliitto.fi
www.nmi.fi

Yhteystiedot

Puhelinajat ti klo 8-9 ja to klo 12-13

Sijainti:
Raahen sairaalan 1. krs
huoneet 42-45

Puheterapeutti Camilla Ollitervo
044 439 4654 
Vastuualue: Raahen alueelta keskusta, Antinkangas, Kummatti, Saloinen, Lapaluoto, Arkkukari, Piehinki
(postinumerot 92100, 92130, 92150, 92160, 92180, 92210 ja 92220)

Puheterapeutti Heini-Maarit Takala
044 439 4653
Vastuualue: Ollinsaari, Vihanti, Siikajoki
(postinumerot 92120, 86360, 86400, 86440, 86460, 86470, 92320, 92330, 92400, 92430, 92440, 92450, 92470).

Puheterapeutti Sari Nikula
040 135 8110
Vastuualue: Pattijoki, Kopsa, Mattilanperä ja Pyhäjoki
(postinumerot 92140, 92230, 92240, 92260, 86100, 86110, 86160, 86170)

Pysäköinti ja opastus

Postiosoite:
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä/
Puheterapia
PL 25
92101 Raahe