Olet tässä

Puheterapia

Puheterapeutille kuuluu lasten puheen-, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus sekä aikuisten kommunikaatiovaikeuksien ehkäisy, arviointi ja kuntoutus.

Puheterapian tavoitteena on mahdollistaa hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky asiakkaalle jokapäiväiseen elämään: kotiin, päivähoitoon, kouluun ja työelämään.

Puheterapiaa tarvitaan tukemaan ja kehittämään puhe- tai kommunikaatiohäiriöisen lapsen ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta. Kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöt, lukemis- ja kirjoittamishäiriöt, nielemiseen ja syömiseen, suun motorisiin toimintahäiriöihin sekä suulakihalkioihin liittyvät ongelmat kuuluvat puheterapian ammattilaiselle.

Aikuisten puheterapia on usein erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien kommunikaation ja nielemisen häiriöiden arviointia ja kuntoutusta.

Yhteistyö asiakkaan lähiympäristön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa puheterapiaa. Puheterapeutti osallistuu myös päivähoidon kehittämistyöhön mm. oppimisvaikeuksien ehkäisyssä.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja puheterapiapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Vastaanotolle pääsee ottamalla yhteyttä puheterapeuttiin. Lähete terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai muulta hoitavalta taholta on toivottava, mutta ei välttämätön.

Hyödyllisiä linkkejä

Suomen puheterapeuttiliiton sivut www.puheterapeuttiliitto.fi
Selkeän ja saavutettavan viestinnän sivut www.papunet.net
Niilo Mäkin Instituutin sivut www.nmi.fi
 

Yhteystiedot

Puhelinaika
ti klo 8-9 ja to klo 12-13

Puheterapeutti Heini-Maarit Takala
044 439 4653

Puheterapeutti Sari Nikula
040 135 8110

Sijainti: sairaalan 1. kerros (huoneet 42-45)

Pysäköinti ja opastus