Olet tässä

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus laadukkaisiin palveluihin ja hyvään kohteluun.

Kuntayhtymän potilas- ja sosiaaliasiamies neuvoo ja ohjaa asiakkaita ja heidän omaisiaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi palveluun ja hoitoon liittyvät asiat sekä asiakkaan kohtelu.

Potilas- ja sosiaaliasiamies auttaa tarvittaessa ristiriitojen ratkaisemisessa ja neuvoo menettelytavoissa. Tarvittaessa asiamies avustaa muistutuksen tai kantelun tekemisessä. Asiamieheltä saa myös tietoa potilasvahinkolaista ja apua potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

 

Yhteystiedot

Potilas- ja sosiaaliasiamies
Sisko Muikku
040 135 7946
ma-to klo 8-12

Potilas- ja sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä myös NettiRassi -palvelun kautta.