Olet tässä

Palvelusetelit

Palveluseteli eli maksusitoumus on vaihtoehto hyvinvointikuntayhtymän itse tuottamalle tai ostamille palveluille.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palvelujen vaihtoehtona on palveluseteli 

 • kotihoidossa
 • lapsiperheiden kotipalvelussa
 • henkilökohtaisessa avussa ja palveluasumisessa
 • vuorohoidossa
 • lääkärin vastaanottopalveluissa

Palveluseteliasiakkaaksi hakeudutaan samalla tavalla kuin muihinkin palveluihin. Maksusitoumuksen myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arviointiin ja palvelun myöntämisen kriteereihin. 

Hyvinvointikuntayhtymän viranhaltija tekee päätöksen palvelujen saamisesta. Palveluseteliasiakkaalle laaditaan hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella palvelut järjestetään.

Asiakas valitsee itse palveluntuottajan kuntayhtymän hyväksymistä palveluntuottajista ja tekee sopimuksen palvelusta. Seteliä saa käyttää vain siihen palveluun, johon se on myönnetty. Palveluseteliä ei voi siirtää toiselle henkilölle eikä muuttaa rahaksi. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

 • Kotihoidossa, henkilökohtaisessa avussa ja lapsiperheiden kotipalvelussa palvelusetelin arvo on tuntimaksu. 
 • Säännöllisessä kotihoidossa ja asumispalvelussa (lukuun ottamatta vammaispalveluja) setelin arvo ja asiakasmaksu sekä mahdollinen omavastuu määräytyvät palvelutarpeen ja asiakkaan bruttotulojen perusteella. 
 • Lääkärin vastaanottopalveluissa palvelusetelin arvo on kiinteä käyntimaksu.

Lataa palvelusetelihakemus -lomake. Lomakkeita on myös NeuvoRassissa ja NettiRassissa. Lomakkeet palautetaan NeuvoRassiin tai NettiRassin kautta. 

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)

Tiedot yksityisistä tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla sähköisestä parastapalvelua.fi - sivuston palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä (PSOP).  Asiakas saa kuntayhtymän myöntämän palvelusetelin PSOP-järjestelmän kautta.

PSOP-järjestelmässä asiakas voi

 • vertailla eri palveluntuottajia
 • valtuuttaa läheisen hoitamaan asioita puolestaan
 • pyytää palvelusetelipalveluista omavastuuraportin palveluntuottajalta (raportista voi tarkistaa, että merkinnät ovat oikein ja näkee maksuosuuden, joka jää itse maksettavaksi)
 • antaa palautetta saamastaan palvelusta

Lisätieto- ja ohjesivuja

Palveluntuottajalle

Palvelusetelipalvelun tuottajaksi hakeutuminen tapahtuu vain sähköisesti parastapalvelua.fi -sivuston PSOP-järjestelmän kautta. Hyvinvointikuntayhtymä hyväksyy hakijat ja hyväksymispäätös tulee PSOP-järjestelmään.

Yrittäjältä palveluntuottajaksi hakeutuminen vaatii järjestelmässä KATSO-tunnukset. Uuden palveluntuottajan kannattaa tutustua huolellisesti palvelukohtaisiin hakuohjeisiin ja hyvinvointikuntayhtymän palvelusetelisääntökirjoihin. Lisäksi kannattaa hankkia jo etukäteen kaikki lakisääteisesti sekä palvelukohtaisesti vaadittavat liitteet.

Ohjeet palveluntuottajaksi hakeutumiseen parastapalvelua.fi - sivustolla

Yhteystiedot

Hoidon ja hoivan palvelut:

Tulosaluejohtaja
Katriina Niemelä
044 439 4692

Kotihoito, ikääntyneiden palveluasuminen ja vuorohoito:
tulosyksikköjohtaja
Katriina Jokinen
040 135 8542

Perhe- ja psykososiaaliset palvelut:

Tulosaluejohtaja
Elisa Roimaa
040 135 7911

Lapsiperheiden kotipalvelu:
palveluesimies 
Mirva Kuosmanen
puh. 040 135 8144 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:
sosiaaliohjaaja
Tanja Kippola
puh. 040 135 7851

Vammaispalvelut:
tulosyksikköjohtaja
Juha Kähkönen
puh. 044 439 3752