Päivystys, Raahe

Päivystys vastaa äkillisesti sairastuneiden ja vammautuneiden ihmisten hoidosta.

Päivystys on tarkoitettu asiakkaille

  • joiden sairaus tai tapaturma vaatii välitöntä ensiapua sekä
  • kiireellistä arviointia ja hoitoa, jota ei voida siirtää myöhemmäksi asiakkaan turvallisuutta vaarantamatta.

Potilaiden hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi kokenut sairaanhoitaja. Arviointi perustuu useissa Suomen päivystyspisteissä käytössä olevaan luokitteluun. Kiireellisyyttä kuvataan A-, B-, C- ja D-tunnuksella. A-, B- ja C-ryhmät kuuluvat päivystyksellisen hoidon piiriin.

Jos terveysongelmanne on arvioitu D-ryhmään kuuluvaksi, se ei vaadi hoitoa päivystyksessä.

Päivystyksen asiakkaat hoidetaan sairauden ja sen hetkisen voinnin mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Tulojärjestys tai tulokyyti ei siis ole hoitojärjestys.

Yhteystiedot

Rantakatu 4
92100 RAAHE

Ensiapu
0088494511