Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten palvelujen tavoite on edistää kehitysvammaisen henkilön ja hänen läheistensä arkea tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnan tasa-arvoista jäsenyyttä sekä turvata tarvittava hoito ja huolenpito erilaisissa elämänvaiheissa.

Palvelusuunnittelu ja ohjaus

Kehitysvammaisten erityishuollon palveluja toteutetaan yksilöllisten palvelusuunnitelmien, toimintakykyarvion ja erityishuolto-ohjelmien perusteella.

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja palvelujen järjestäjän kanssa yhdessä laatima suunnitelma, johon on kirjattu tuen tarpeessa olevan henkilön kaikki palvelut ja kuntoutusmuodot, joita henkilö tarvitsee selviytyäkseen arjessa.

Lapsille, nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen järjestetään yksilöllistä kuntoutusohjausta, varhaiskuntoutusta ja itsenäisen asumisen tukea.

Päivä- ja työtoiminta

Tavoitteena on nuoren tai aikuisen kasvun, kehityksen ja itsenäistymisen tukeminen sekä henkilön kehitystason mukaisen mielekkään yksilöllisen tai ryhmämuotoisen toiminnan järjestäminen.

Toiminta on työhön kuntouttavaa toimintaa, jota toteutetaan omissa yksiköissä tai avotyötoimintana tavallisilla työpaikoilla. Työtoiminnassa mukana oleville voidaan maksaa työtehtävien mukaista työosuusrahaa. Palkkasuhteeseen perustuvaa tuettua työtä järjestetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Päivätoiminta on kokonaisvaltaista asiakkaan kuntoutusta ja toimintakyvyn parantamista tai ylläpitämistä. Päivätoiminnasta ja siihen rinnastettavasta toiminnasta ei makseta työosuusrahaa.

Päivä- ja työtoimintaa järjestetään Raahessa toimintakeskus Kuutissa ja Paavolassa päivä- ja työtoimintakeskus Paja-Pehkolassa.

Asumispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalveluja järjestetään yksilöllisen suunnitelman mukaisesti joko omana palveluna tai ostopalveluna Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymältä ja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Omana toimintana asumispalvelua järjestetään Pyhäjoella Niittykodissa, Raahessa Antinkankaan palvelukodissa ja Kompassissa sekä Ruukissa Kaarna-kodissa ja Käenpesässä.

Tilapäinen hoito

Jokaisella kehitysvammaista hoitavalla, omaishoitosopimuksen tehneellä henkilöllä on oikeus saada vapaata tehtävästään. Tilapäinen hoito sovitaan palvelusuunnitelmassa. Tilapäistä hoitoa toteutetaan ensisijaisesti omissa tai yksityisissä ryhmäkodeissa ja asuntolassa tai tilapäisenä perhehoitona henkilön kodissa tai yksityiskodissa.

Toimi näin

Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kehitysvammapalvelujen työntekijään.

Kenelle ja millä ehdoin

Kehitysvammaisten palveluja voi saada henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi.

Palvelut toteutetaan erityishuoltona, mikäli hän ei muiden ns. normaalipalvelujen tai muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Näitä yleisiä palveluja ovat esimerkiksi päivähoito, perusopetus, asuminen, vanhustenhuolto, sosiaalityö, omaishoidon tuki, terveydenhuolto, tutkimus ja kuntoutus. Kehitysvammapalveluja toteutetaan yksilöllisen palvelusuunnitelman ja toimintakykyarvion perusteella.

Maksullisuustieto

Hoito ja ohjaus on maksutonta, muusta peritään vahvistettu asiakasmaksu

Puhelinnumerot

Aikuisten palvelut Raahe
0444393820
Aikuisten palvelut Raahe ja Pyhäjoki
0401358457
Aikuisten palvelut Pyhäjoki
0444393816
Aikuisten palvelut Siikajoki ja Vihanti
0401357904
Lasten ja nuorten palvelut Siikajoki ja Vihanti
0401357904
Lasten ja nuorten palvelut Raahe ja Pyhäjoki
0444393816
Lasten ja nuorten palvelut Raahe ja Pyhäjoki
0401358457

Toimipiste

Kesäläntie 10
92130 RAAHE

Toimipiste

Kansantie 2
92400 RUUKKI

Toimipiste

Ratsukatu 7A
92150 RAAHE

Toimipiste

Pajahaantie 7
86100 PYHÄJOKI

Toimipiste

Vihastenkarinkatu 20
92130 RAAHE

Toimipiste

Keskustie 7
92430 PAAVOLA