Osastohoito

Osastojen tehtävä on vastata akuuttien sairauksien hoidosta. Potilaiden hoito toteutetaan yksilöllisen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että akuuttihoidon jälkeen potilaat siirtyvät mahdollisimman pian kotiin joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin.

Päivystys - ja tarkkailuosasto 3

Osasto 3 on perusterveydenhuollon yksikkö, jossa annetaan akuuttihoito- ja tutkimuspalveluja. Yksikössä on erillinen tehostetun valvonnan huone, potilaspaikkoja on 20.

Yleislääketieteen osasto 5

Osastolla 5 tutkitaan ja hoidetaan väestön yleislääkäritasoisia terveysongelmia ja vanhusväestön sairauksia. Osastolla hoidetaan mm. tulehdus- ja haavanhoitopotilaita, syöpäpotilaita, kipupotilaita, muistihäiriöisiä ja alkoholiriippuvuutta potevia. Potilaspaikkoja on 29.

Kuntoutusosasto 6

Osastolla 6 hoidetaan pääsääntöisesti kuntoutuspotilaita. Yksi solu on varattu saattovaiheen hoitoon. Potilaspaikkoja on 29.

Vierailuajat ja voinnin tiedustelu

  • Osastojen 3, 5 ja 6 vierailuajat ovat klo 14-19.
  • Omien kännyköiden käyttö on sallittua klo 7-22.
  • Hyvävointinen potilas kertoo itse voinnistaan.
  • Heikkokuntoisen potilaan voinnista kerrotaan potilaan luvalla yhdelle lähiomaiselle.
  • Sopivimmat ajat voinnin tiedusteluun hoitajilta ovat klo 15-16 ja klo 18-19.
  • Lääkärin puhelintunti on arkisin klo 14-15, ei torstaisin.
  • Kotiutukseen liittyvissä asioissa omaisia suositellaan ottamaan yhteyttä osastoilla 5 ja 6 kotiutushoitajaan ma-pe klo 12-15: osasto 5 puh. 044 439 4668, osasto 6 puh. 040 135 7733

Toimi näin

Osastohoitoon tullaan lääkärin lähetteellä, päivystyksestä tai muista sairaaloista.

Muista sairaaloista tulevista potilaista ammattilaisten yhteydenotot sijoitushoitajalle, puh. 040 135 7835.

Osastojen sijainnit:

Pysäköinti ja opastus