Olet tässä

Organisaatio

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymäkokoukseen edustajia seuraavasti: Raahe 8, Siikajoki 3, Pyhäjoki 2. Yhtymäkokous kutsutaan koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallituksessa on 11 jäsentä: Raahe 7, Siikajoki 2, Pyhäjoki 2.

Yhtymähallituksella on sosiaalijaosto, joka toimii monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää tälle toimielimelle säädettyä ratkaisuvaltaa yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskevissa asioissa.

Kuntien omistajaohjausta edistävänä valmistelu- ja yhteistyöelimenä toimii omistajaohjausryhmä, jonka jäseninä ovat jäsenkuntien kunnanjohtajat, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja.

Kuntayhtymän organisaatiota johtaa kuntayhtymän johtaja. Hänen tukenaan toimii johtoryhmä, johon kuuluvat kuntayhtymän johtaja, tulosalueen johtajat sekä muut kuntayhtymän johtajan määräämät henkilöt

Kuntayhtymän organisaatio muodostuu kolmesta tulosalueesta: Perhe- ja psykososiaaliset palvelut, Hoidon ja hoivan palvelut, Terveyden ja sairaanhoidon palvelut. Talous- ja hallintopalvelut sekä huoltopalvelut muodostavat suoraan kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimivat tukitoiminnot.

Hyvinvointikuntayhtymän organisaatio