Olet tässä

Munuaishoitaja

Munuaishoitaja huolehtii munuaistautipotilaiden ohjauksesta, sekä määräaikaiskontrolleista tarvittaessa.

Munuaishoitajan vastaanotto on tarkoitettu:

  • munuaispotilaille, joiden eGfr on <60ml/min
  • munuaispotilaille, jotka ovat halukkaita ohjaukseen
  • munuaispotilaille, joiden muistisairaus ei ole pitkälle edennyt

Ennaltaehkäisy on munuaissairauksien parasta hoitoa. Sairaus on todettava varhain, jotta sen etenemistä voidaan hidastaa lääkehoidolla, sekä elämäntapa- ja ravitsemusohjauksella, joskus jopa niin paljon, ettei dialyysihoitoa tarvitse aloittaa.

Munuaishoitajan ohjaustoiminnan tavoitteena on hidastaa tai ehkäistä munuaistaudin etenemistä omahoidon ja ohjauksen keinoin. Tavoitteena on potilaan elämänlaadun ja toimintakyvyn tukeminen mahdollisimman pitkälle, kannustaen samalla myös muiden perussairauksien hoitoon.

Vastaanottokäynti sisältää muun muassa tietoa munuaisten toiminnasta ja vajaatoiminnasta, elämäntapaohjausta, lääkityksen tarkistusta, ruokapäiväkirjan ja laboratoriokokeiden vastausten tarkastelua. Seurantakäynnit sovitaan potilaan kanssa yksilöllisen tarpeen mukaan.

Vastaanotolle pääsy tapahtuu lääkärin tai hoitajan lähettämänä. Vastaanotto toimii ajanvarauksella dialyysissa.

Yhteystiedot

Munuaishoitaja
040 135 7831
ma-pe klo 9.30-11.30

Sijainti: sairaalan 2. kerros