Olet tässä

Mielenterveyskeskus

Akuuteissa mielenterveyden ongelmissa ota yhteys terveyskeskuksen päivystykseen.

Aikuisten mielenterveysongelmissa ensisijainen yhteydenottopaikka on oma terveysasema tai työterveyshuollon vastaanotto. Terveysasemilla toimii matalan kynnyksen psykiatrinen työryhmä terveyskeskuslääkärijohtoisesti psykiatrian erikoislääkärin konsultaation tuella.

Alle 18-vuotiaiden psykiatrinen hoito on keskitetty Raahen perheneuvolaan.

Mielenterveyskeskus hoitaa yli 18-vuotiaita Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueen asukkaita. Psykiatriseen tutkimukseen ja hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä, terveyskeskuksen matalan kynnyksen psykiatrisen työryhmän kautta tai oman yhteydenoton perusteella.

Tutkimus, arviointi ja hoito alkavat hoitajan vastaanotolla selvittely/tutkimusjaksolla, ja ajat lääkärille annetaan tämän perusteella tarpeenmukaisesti kiireellisyysjärjestyksessä.

Jos et voi saapua varatulle vastaanottoajalle, peru aika viimeistään edellisenä arkipäivänä. Perumatta ja käyttämättä jätetyt vastaanottoajat johtavat arviointi- ja/tai hoitojakson keskeytymiseen kaikkien mielenterveyskeskuksen ajanvarausten osalta. Tällöin hoitoon voi tarvitessaan hakeutua uudelleen jonon kautta.

Reseptien uusinta  

Jätä reseptinuusimispyynnöt ajoissa, noin 7 päivää ennen uusimistarvetta. Tarkistathan ennen uusimispyynnön jättämistä, että reseptisi todella on tyhjä; tämä nopeuttaa palvelua kaikkien uusintojen osalta. Reseptejä ei uusita päivystyksellisesti.

Huomaathan, että PKV-lääkereseptejä (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat) ei uusita kuin vasta siinä vaiheessa, kun lääkkeitä on enää laskennallisesti jäljellä vähäinen määrä; näiden lääkkeitten käyttöä ja kulutusta seurataan ja tarkastellaan voimassa olevien hoitosuositusten mukaisesti.

Reseptien uusinta mielenterveystoimistossa edellyttää voimassa olevaa hoitosuhdetta sekä sovittujen seuranta/hoitokäyntien toteutumista. Leponex- ja Froidir-lääkitysten kohdalla reseptin uusimisen edellytyksenä on turvakoekontrollien toteutuminen edeltävien 28 vuorokauden kuluessa.

Sähköisen reseptin uudistamispyynnön voi jättää NettiRassi -palvelun kautta.

Sosiaalityö mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Sosiaaliohjaaja selvittää mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidossa ja osastohoidossa olevien sosiaalisen tuen tarpeen sekä ohjaa ja neuvoo ensisijaisiin tukimahdollisuuksiin. Yhteistyötä sosiaaliohjaaja tekee eri viranomaisverkostoissa.

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Rantakatu 8 D, 3. krs, ovi 5
(Raahepolis)
Mielenterveystoimiston vastaanottoja on myös 2 krs:ssa

Raahe

Vaihde
arkisin klo 8-11
08 849 4761
faksi 08 849 5703

Psykiatrisen hoitajan palveluohjaus
arkisin klo 10-11
044 439 4770

Psykiatrinen osasto
040 135 7764

Sosiaaliohjaaja
Tanja Kippola
Rantakatu 8 D, 3. krs
040 135 7851

Siikajoki

Mielenterveysneuvola Ruukin terveysasemalla
Terhi Hussa
044 439 3803

Pyhäjoki

Mielenterveysneuvola
Sari Haapakoski
040 135 7695
postit Raahen mielenterveyskeskuksen osoitteeseen

Vihanti

Mielenterveysneuvola
Päivi Alakangas
040 135 7954
Minna Myllymäki
040 135 7958