Olet tässä

Mielenterveyskeskus

Akuuteissa mielenterveyden ongelmissa ota yhteys terveyskeskuksen päivystykseen.

Aikuisten mielenterveysongelmissa ensisijainen yhteydenottopaikka on oma terveysasema tai työterveyshuollon vastaanotto. Terveysasemilla toimii matalan kynnyksen psykiatrinen työryhmä terveyskeskuslääkärijohtoisesti psykiatrian erikoislääkärin konsultaation tuella.

Alle 18-vuotiaiden psykiatrinen hoito on keskitetty Raahen perheneuvolaan.

Mielenterveyskeskus hoitaa yli 18-vuotiaita Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueen asukkaita. Psykiatriseen tutkimukseen ja hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä, terveyskeskuksen matalan kynnyksen psykiatrisen työryhmän kautta tai oman yhteydenoton perusteella.

Tutkimus, arviointi ja hoito alkavat hoitajan vastaanotolla selvittely/tutkimusjaksolla, ja ajat lääkärille annetaan tämän perusteella tarpeenmukaisesti kiireellisyysjärjestyksessä. Alla opas ADHD -tutkimuksiin hakeutuvalle. 

Jos et voi saapua varatulle vastaanottoajalle, peru aika viimeistään edellisenä arkipäivänä. Perumatta ja käyttämättä jätetyt vastaanottoajat johtavat arviointi- ja/tai hoitojakson keskeytymiseen kaikkien mielenterveyskeskuksen ajanvarausten osalta. Tällöin hoitoon voi tarvittaessa hakeutua uudelleen jonon kautta.

Reseptien uusinta  

Jätä reseptinuusimispyynnöt ajoissa, noin 7 päivää ennen uusimistarvetta. Tarkistathan ennen uusimispyynnön jättämistä, että reseptisi todella on tyhjä; tämä nopeuttaa palvelua kaikkien uusintojen osalta. Reseptejä ei uusita päivystyksellisesti.

Huomaathan, että PKV-lääkereseptejä (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat) ei uusita kuin vasta siinä vaiheessa, kun lääkkeitä on enää laskennallisesti jäljellä vähäinen määrä; näiden lääkkeiden käyttöä ja kulutusta seurataan ja tarkastellaan voimassa olevien hoitosuositusten mukaisesti.

Reseptien uusinta mielenterveystoimistossa edellyttää voimassa olevaa hoitosuhdetta sekä sovittujen seuranta/hoitokäyntien toteutumista. Leponex- ja Froidir-lääkitysten kohdalla reseptin uusimisen edellytyksenä on turvakoekontrollien toteutuminen edeltävien 28 vuorokauden kuluessa.

Sähköisen reseptin uudistamispyynnön voi jättää NettiRassi -palvelun kautta.

Sosiaalityö mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Sosiaaliohjaaja selvittää mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidossa ja osastohoidossa olevien sosiaalisen tuen tarpeen sekä ohjaa ja neuvoo ensisijaisiin tukimahdollisuuksiin. Yhteistyötä sosiaaliohjaaja tekee eri viranomaisverkostoissa.

Alla opas mielenterveyskuntoutujan taloudellisen tuen muotoihin. Oppaan ovat laatineet sosionomiopiskelijat Marjo-Riitta Alatalo ja Anna-Maria Kuuru-Popov Diakonia ammattikorkeakoulusta yhteistyössä mielenterveyskeskuksen työntekijöiden kanssa.

 

 

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Rantakatu 8 D, ovi 5, 3. krs
(Softpolis)
Mielenterveystoimiston vastaanottoja on myös 2 krs:ssa

Raahe
Vaihde
arkisin klo 8-11
08 849 4761
faksi 08 849 5703

Psykiatrisen hoitajan palveluohjaus
ma-pe klo 10-11
044 439 4770

Sairaanhoitaja
Anu Kinnunen
040 135 8020

Sairaanhoitaja
Henna Kotka
040 135 7999

Sairaanhoitaja
Kaisa Luoto
044 439 4771

Toimintaterapeutti
Katja Pietarila
044 439 4774

Sairaanhoitaja
Maarit Penttilä
040 135 7998

Psykologi
Maija Kärkkäinen
040 135 8413

Sairaanhoitaja
Marjut Pylväs
040 135 7760

Sairaanhoitaja
Minna Myllymäki
040 135 7958

Sairaanhoitaja
Päivi Paloniemi
040 135 8026

Sairaanhoitaja
Sanna Himanka
040 135 7759

Sosiaaliohjaaja
Tanja Kippola
040 135 7851

Siikajoki
Mielenterveysneuvola Ruukin terveysasemalla

Terhi Hussa
044 439 3803

Pyhäjoki
Mielenterveysneuvola

Sari Haapakoski
040 135 7695

Vihanti
Mielenterveysneuvola

Päivi Alakangas
040 135 7954
Minna Myllymäki
040 135 7958