Olet tässä

Maksujen alentaminen

Maksujen alentaminen ja perimättä jättäminen

Asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä silloin, kun sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu aina yksilölliseen tilannearvioon.

Maksun alentamista tai perimättä jättämisessä huomioidaan asiakkaan ja perheen kokonaistaloudellinen tilanne.

Maksun alentamista haettaessa edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat Kelan etuudet (kuten takuueläke, hoitotuki ja asumistuki) on haettu.

Asiakasmaksun alentamista koskevassa toimeentulon vaarantumista arvioivassa laskelmassa voidaan huomioida seuraavia harkinnanvaraisia kustannuksia:

  • ulosottoviranomaisen maksusuunnitelman mukainen kuukausierä
  • kotiin jäävän pienempituloisen puolison menoja voidaan ottaa harkinnanvaraisesti huomioon siten, että hänen asumisensa pystytään turvaamaan hänen muuta toimeentuloaan vaarantamatta
  • asiakkaan taloudellinen tilanne ja varallisuus huomioon ottaen tavanomaista suuremmat lääkemenot
  • muut henkilökohtaisista tarpeista johtuvat tavanomaista suuremmat kustannukset

Maksujen alentamista haetaan lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä viimeisin vahvistettu verotustodistus, tulotiedot, kuitit, tositteet ja pankin tiliotteet kaikista tileistä. Mahdollinen Kelan toimeentulotukipäätös tulee esittää maksualennusta haettaessa. Hakemus lähetetään: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä /Kirjaamo, PL 25, 92101  RAAHE.

Yhteystiedot

kirjaamo [at] ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kirjaamo
PL 25
92101 Raahe

Rantakatu 4 (sisäänkäynti G 2)
92100 Raahe

Asiakastoimisto / terveydenhuollon maksut

Asiakassihteeri
Seija Ikonen
puh. (08) 849 4439

Asiakassihteeri
Virpi Vaihoja
puh. (08) 849 4437

Asiakastoimisto / sosiaalihuollon maksut (kotihoito, vammais- ja asumispalvelut)

Asiakassihteeri
Anita Mäki
puh. 040 135 7900

Asiakassihteeri
Aino-Leena Hämäläinen
puh. 044 439 3800

Controller
Maarit Laurila
puh. 040 830 3140

Hoidon ja hoivan palvelujen tulosaluejohtaja
Ulla Pyykkönen
puh. 040 135 8575

Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtaja
Elisa Roimaa
puh. 040 135 7911