Olet tässä

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa

  • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa
  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaaksi ohjaudutaan palvelutarpeen arvion kautta. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua ja tukea neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapsi, nuori tai perhe voi myös saada tukihenkilön tai -perheen.

Tuen tarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvio laaditaan yhdessä perheen kanssa, lapsiperheiden sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan johdolla tarpeen mukaisessa laajuudessa. Perheen kanssa sovitusti palvelutarpeen arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa, perheneuvolan tai muun perheen kannalta oleellisen tahon kanssa. Jokaisella kuntalaisella on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin.

Tuen tarpeen arviointi voi tulla esille myös lastensuojeluilmoituksen kautta. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus ja myös yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta.

Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan mielipide ja näkemys palveluntarpeestaan. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tekee yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista sekä kirjaa johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun ohella myös sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapselle tai nuorelle voidaan myös nimetä tukihenkilö tai -perhe.

 

 

Yhteystiedot

Lapsiperheiden palveluohjaus:
ma-pe klo 8-11
040 135 8125