Olet tässä

Kuntoutusyksikkö Kotirappu

Kuntoutusyksikkö Kotirappu on tuetun asumisen yksikkö, josta saa myös monipuolisesti ohjausta arjessa selviytymiseen. Toiminnan tarkoituksena on antaa eriasteista tukea yli 18-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille muuttuvissa elämäntilanteissa Raahen seutukunnassa.

Tavoitteena on omien voimavarojen löytäminen ja niiden käyttöönotto, jotta mahdollisimman moni selviää itsenäisesti kotona ja kodin ulkopuolella. Kotirappu tarjoaa lisäksi yhteisöllisyyttä, vertaistukea, lääkehoitoa, ateriapalvelun ja mahdollisuuden Ovi-kuntoutukseen.

Kuntoutus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja kuntoutuksen etenemistä arvioidaan.

Tutustu Kotirapun esitteeseen.

Psykiatrinen kotikuntoutus

Psykiatrisen kotikuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan arjen taitojen, voimavarojen sekä hyvinvoinnin vahvistaminen, niin että kuntoutuja voimaantuu ja tuen tarve vähenee. Toiminnallisten menetelmien lisäksi kuntoutujan kokonaisvaltaista hyvinvointia tuetaan keskustelujen sekä lääkehoidon toteutuksen ja seurannan avulla.

Kotikuntoutus toteutuu kuntoutujan kotona ja hänelle merkityksellisessä toimintaympäristössä.

Tukena kotikuntoutuksessa voidaan käyttää myös videovälitteistä yhteydenottoa.

Kotirapun ryhmätoiminta

Erilaiset toiminnalliset ryhmät painottuvat muun muassa psykoedukaatioon, liikuntaan, sosiaalisten taitojen harjoittelemiseen ja kädentaitoihin. Ryhmät toteutetaan yhteistyössä Psyyke Ry:n, NeuvoRassin ja muiden eri toimijoiden kanssa.

Ryhmämuotoiset toiminnat tarjoavat mahdollisuuden yhteisöllisyyteen, vertaistukeen ja itsensä toteuttamiseen mielekkäällä tavalla.

Avotyötoiminta

Avotyötoiminta räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeista. Sen tavoitteena on arjen rytmittäminen ja kuntoutujan toimintakyvyn edistäminen mielekkään ja merkityksellisen työtoiminnan kautta. Avotyötoimintaa voidaan räätälöidä muun muassa kaupungin, kuntayhtymän tai yritysten kautta järjestyviin työpaikkoihin.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu neuropsykiatrisille asiakkaille (ADHD, ADD, Asperger, oppimisvaikeudet). Valmennusmenetelmät tukevat erityisesti puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja.

Tavoitteena on parantaa muun muassa arjen hallintaa, heikkoa ajan ja rahan käyttöä ja epäjärjestelmällisyyttä sekä rakentaa uusia kykyjä ja vahvistaa taitoja valmennettavan eri elämänalueilla. 

Tukena valmennuksessa voidaan käyttää myös videovälitteistä yhteydenottoa.

Kotirapun Ovi-kuntoutus

Kotirapun Ovi-kuntoutusjaksolle ohjautuvat kuntoutujat pääosin sosiaalisin perustein, kun psykiatrisella vuodeosastolla toteutuva intervallihoito ei ole ensisijainen hoitopaikka.

Jakson tavoitteena on kuntoutujan omien voimavarojen käyttöönotto ja tukeminen. Psyykkisen voinnin kohentuminen, toimintakyvyn edistäminen yhteisöllisin ja toiminnallisin menetelmin sekä lääkehoidon seuranta. Kuntoutujaa ohjataan kiinteästi osallistumaan Psyyke Ry:n toimintaan.

Kotirapun lääkehoito

Lääkejako dosetteihin voi toteutua apteekin tai Kotirapun kautta. Lisäksi Kotirappuun voidaan sopia valvottu lääkkeenotto sekä injektiot. Lääkehoitoon sisältyvät myös kuntoutujien motivoiminen säännölliseen lääkehoitoon sekä lääkehoidon vaikuttavuuksien seuranta. 

Valvottua lääkehoitoa voidaan toteuttaa videovälitteisesti Kotirapun ja psykiatrisen osaston yhteistyönä.

Kiertävä sairaanhoitaja

Psykiatrisen kotikuntoutuksen päätyttyä lääkehoidon ja voinnin seurantaa voidaan jatkaa tarpeen vaatiessa kiertävän sairaanhoitajan kotikäyntien kautta.

Hakeminen

Kuntoutusyksikkö Kotirapun palveluihin on oma hakemuksensa, jonka voit täyttää yhdessä esimerkiksi omahoitajasi kanssa.

Voit myös olla suoraan yhteydessä vastaavaan sairaanhoitajaan Maarit Kestilään tai sosiaaliohjaaja Tanja Kippolaan.

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Rantakatu 8 D, 2. kerros
92100 Raahe
040 135 7854

Vastaava hoitaja
Maarit Kestilä
040 135 8185

Sosiaaliohjaaja
Tanja Kippola
Rantakatu 8 D, 3. kerros
040 135 7851

Jarkko Nikula
040 830 3130

Kati Kunnasmäki
040 830 3131

Jaana Riikola
040 135 8296

Meri Järvenpää
040 135 8336

Elisa Riihijärvi
040 135 8246

Päivi Paakkari
040 830 3151

Saila Paloranta
040 830 3129

Tulosyksikköjohtaja
Jyrki Seppä
044 439 4766