Olet tässä

Kotona asumisen tuki

Kotiin annettavia palveluja kohdistetaan paljon ja henkilökohtaista hoitoa tarvitseville ikääntyneille. Kotiin annettavia palveluita ovat:

  • kotihoito (kotipalvelu, kotisairaanhoito)
  • tukipalvelut: esimerkiksi asiointi- ja kauppapalvelut, hygienia- ja turvapalvelut sekä erilaiset apuvälineet.

Säännöllisestä kotihoidosta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti häntä hoitavan tai huoltavan omaisen kanssa. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tiiviillä yhteistyöllä suunnitellaan ja kohdistetaan oikea-aikaiset ja riittävät palvelut kaikille tarvitseville.

Kotona asumista tuetaan myös tarjoamalla:

  • hyvinvointiteknologiaa ja apuvälineitä kotiin
  • ongelmia ehkäiseviä terveystarkastuksia
  • muistisairauksien tutkimusta ja hoitoa
  • ateria-, hygienia- ja hoitotarvikepalveluja kotiin
  • päivätoimintaa
  • yhteisöasumisen mahdollisuuksia

Kotipalveluja ja sosiaalihuollon tukipalveluja voi ostaa myös arvonlisäverottomana sosiaalihuoltopalveluna, mikäli palvelun saaja on sosiaalihuollon tarpeessa. Verottomuus pudottaa palvelusta maksettavaa hintaa arvonlisäveron verran (v. 2023 24 %), ja myös alennetusta hinnasta asiakas voi tietyillä ehdoilla tehdä verotuksessaan kotitalousvähennyksen.

Kotipalvelu on arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut esimerkiksi sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi.

Arvonlisäverottomien palvelujen tuottajat kotihoidon tukipalveluissa -tiedosto

Yhteystiedot

Yleinen neuvonta ja palveluohjaus
040 135 7880
ma-pe klo 9-12

Gerontologinen sosiaalityö
040 135 8642
ma-pe klo 9-12

Muistineuvonta
040 135 8133
ke-to klo 9-12

Erityisryhmien terveystarkastukset
040 135 8335
ma ja ke klo 8-9

Vuoro- ja perhehoidon palveluohjaus
044 439 3754
ma-pe klo 9-12

Omaishoidon palveluohjaus
044 439 3756
ma-pe klo 9-12

SAS-palveluohjaus (asumispalvelut)
040 135 8116
ma-pe klo 9-12

Veteraanipalvelut
040 135 8561
ma-pe klo 9-12

Palvelusetelit
040 135 8542
ma-pe klo 9-15

Palveluesimies
Jaana Viitanen
040 135 8633