Olet tässä

Kotihoito

Kotiin annettavia palveluja kohdistetaan eniten apua tarvitseville ikääntyneille.

Palveluita ovat:

  • kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito)  
  • tukipalvelut: esimerkiksi asiointi- ja kauppapalvelut, hygienia- ja turvapalvelut sekä apuvälineet.

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito tekevät alueellisesti tiivistä yhteistyötä, jotta kaikille asiakkaille voidaan suunnitella ja kohdistaa oikea-aikaiset ja riittävät palvelut.

Tilapäinen kotihoito

Palvelun tavoitteena on oikea-aikainen ja kuntoutumista edistävä palvelu tai seuranta, joka tukee toimintakykyä tai kotona asumista.

Palvelu on asiakkaalle, joka tarvitsee satunnaista tai lyhytaikaista intensiivistä jatkuvaa kotihoitopalvelua

  1. harvemmin kuin kerran viikossa
  2. enintään neljästä kuuteen viikon ajan.

Säännöllinen kotihoito

Ympärivuorokautinen palvelu on asiakkaalle, joka ei selviydy itsenäisesti tai omaisten avulla kotona ja tarvitsee säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa ja seurantaa.

Palvelujen tavoitteena on edistää toimintakykyä, kuntoutumista ja elämänlaatua.

Oikea-aikainen, asiakaslähtöinen ja yksilöllinen palvelu perustuu kattavaan palvelutarpeen arviointiin sekä kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

 

Yhteystiedot

Kotihoidon palveluesimiesten
puhelinaika ma-pe klo 9-12.

Pyhäjoki

Tuula Riihijärvi
08 849 5735
Palvelukeskus
Jokikartano
Pajahaantie 6
86100 Pyhäjoki

Raahe

Raahen kaupungin alue
Irma Haapaniemi
08 849 5733
Toimintakeskus
Kreivinaika
Brahenkatu 14-16
92100 Raahe

Pattijoki
Hannele Kaila
08 849 5732
Palvelukeskus
Kotiranta
Marttilantie 2
92140 Pattijoki

Feenix-Kummatti-Ollinsaari-Saloinen
Hannele Kaila
08 849 5732
Kotihoitotalo Feenix
Ratsukatu 9 B, 7. krs
92150 Raahe

Siikajoki

Tuula Riihijärvi
08 849 5735
Palvelukeskus
Mäkelänrinne
Heikinkuja 4
92400 Ruukki

Vihanti

Tuula Riihijärvi
08 849 5735
Vihannin ent. kunnanvirasto
Kirkkotie 2
86400 Vihanti