Olet tässä

Ilmoitus palvelujen tarpeesta

Ilmoitusvelvollisuus (Sosiaalihuoltolain 35 §)

Jos ammattihenkilö tai viranomainen on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, joka on sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, on ammattihenkilön tai viranomaisen tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Ilmoituksen voi tarvittaessa tehdä myös muu henkilö kuten kuntalainen tai muu ammattihenkilö.

Laki velvoittaa seuraavia ammattihenkilöitä ja viranomaisia: terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori tai sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva.

Huoli-ilmoitus: Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Lomake palautetaan osoitteella:
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
PL 25
92101 Raahe

Ikääntyneiden palveluiden osalta lomake osoitetaan palveluesimies
Jaana Viitaselle.

Muiden sosiaalipalveluiden osalta lomake osoitetaan tulosyksikköjohtaja
Saana Savelalle.

 

Yhteystiedot

Ikääntyneiden palvelut
Palveluesimies
Jaana Viitanen
040 135 8533

Sosiaalipalvelut
Tulosyksikköjohtaja
Saana Savela
040 135 8148