Olet tässä

Ikääntyvien sosiaalipalvelujen saatavuus

Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt - muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut -  ilman aiheetonta viivytystä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut myönteisen päätöksen.

Kuntayhtymä julkaisee ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Vanhuspalvelulaissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti.

Keskimääräiset odotusajat keskeisistä sosiaalipalveluista -tiedosto

 

Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja
Katriina Niemelä
044 439 4692

Kotiin annettavat palvelut
Tulosyksikköjohtaja
Erja Laulumaa
040 830 3138