Ikäihminen pelaamassa bingopeliä.

Olet tässä

Ikääntyneiden palvelut

Palveluilla turvataan iäkkäiden henkilöiden itsenäistä ja omatoimista selviytymistä sekä turvallista elämää kotona tai asumispalveluissa mahdollisimman pitkään. Tehtävänä on tukea, ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

Palvelutarpeen arvioinnissa lähtökohtana ovat asiakkaan omat päätökset elämäänsä koskevista valinnoista. Palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa tarve arvioidaan heti.

Ikääntyvän väestön neuvonta- ja palveluohjaustiimi NeuvoNurkka tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa ikääntyvälle väestölle. Keskitetyn palveluohjauksen avulla tuetaan kotona asuvan ikääntyneen henkilön itsenäistä suoriutumista, hänen hyvinvointiaan, terveyttään ja toimintakykyään.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on vahvistanut hoidon ja hoivan palveluille myöntämisperusteet -tiedosto, jotka pohjautuvat vanhuspalvelulakiin ja hyvän ikääntymisen turvaamiseksi julkaistuun laatusuositukseen.

Ikääntyvien palveluja toteutetaan hyvinvointikuntayhtymässä vahvistetun Ikäsuunnitelman -tiedoston pohjalta.

Tutustu esitteeseemme!

 

 

Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja
Katriina Niemelä
044 439 4692

Kotiin annettavat palvelut
Tulosyksikköjohtaja
Helena Mattila
040 135 8569

Yleinen neuvonta ja palveluohjaus
040 135 7880
ma-pe klo 9-15

Muistineuvonta
040 135 8133
ke-to klo 9-12

SAS-palveluohjaus (asumispalvelut)
040 135 8116
ma-pe klo 9-15

Omais- ja perhehoidon palveluohjaus
044 439 3756
ma-pe klo 9-15

Veteraanipalvelut ja vuorohoito
044 439 3754
ma-pe klo 9-15

Palvelusetelit
040 135 8542
ma-pe klo 9-15