Olet tässä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elintavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin. Vastuu hyvinvointia ja terveyttä tukevista valinnoista on meillä jokaisella itsellämme. Hyvinvointikuntayhtymä pyrkii omalta osaltaan edistämään asukkaidensa hyvinvointia.

Elintapaohjausta: Painonhallintaryhmiä alueen asukkaille. Ryhmistä lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet NettiRassista tai omalla terveysasemalta.  

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. NeuvoRassissa järjestetään monia, kaikille avoimia yleisöluentoja. NeuvoRassin tapahtumat NeuvoRassin sivulla.

Linkkejä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen sivut

Terveyskylä.fi  -sivut

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Terveyskylässä tarjotaan tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii 32 virtuaalitaloa eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntayhtymässä

Kuntayhtymän Terveyden edistämisen työryhmän tehtävänä on suunnitella ja järjestää terveyttä edistävää toimintaa. Työryhmän puheenjohtajana toimii terveydenhuollon johtaja Minna Alatalo.

Seutukunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän tehtävänä on koordinoida alueen hyvinvointityötä ja valmistella muun muassa valtuustokausittain hyvinvointikertomus. Työryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Elisa Roimaa.

Raahen seutukunnan laaja hyvinvointikertomus 2021-2025 -sivusto

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organistaatiot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO) -sivut

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on yksi Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n perustajajäsenistä. Yhdistys on osa kansainvälistä Health Promoting Hospitals and Health Services - verkostoa. Verkoston tehtävänä on asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä, työntekijöiden, ympäristön sekä väestön terveyden edistäminen.

Kuntayhtymä on sitoutunut WHO:n Ottawan asiakirjaan terveyden edistämisestä ja Health Promoting Hospitals -verkoston toimintaa koskeviin Wienin suosituksiin sekä ottamaan käyttöön standardit terveyden edistämiseksi sairaaloissa. Lisäksi kuntayhtymä on sitoutunut savuttomuuteen.

Savuton kuntayhtymä

Savuton kuntayhtymä -toimintaohjelma on ollut käytössä vuodesta 2006. Henkilökunnan tupakointi on kielletty työaikana ja asiakkaille tiedotetaan kuntayhtymän savuttomuudesta. Vuosittain tehdään Savuton sairaala -itseauditointi, jonka tuloksia verrataan sekä kuntayhtymän omiin tuloksiin eri vuosina että muiden STESO -jäsenorganisaatioiden tuloksiin.

 

Tietoa elintavoista, terveydestä ja sairauksien ehkäisystä sekä hoidosta NettiRassissa.

Yhteystiedot

Terveyden edistämisen työryhmän puheenjohtaja
terveydenhuollon johtaja
Minna Alatalo
044 439 4900

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori
suunnittelija
Karita Pesonen
044 439 4794