Olet tässä

Hoidon saatavuus

Hoidon saatavuus tarkoittaa tarpeellisten ja oikea-aikaisten terveyspalvelujen turvaamista asukkaille ja niille ulkomaalaisille, joille annetaan terveydenhuollon palveluja EU-säännösten tai sosiaaliturvasopimusten perusteella.

Hoidon saatavuutta koskevia säädöksiä on perustuslaissa, laissa potilaan oikeuksista sekä laki- ja asetuspaketissa, joka astui voimaan 1.3.2005 ns. hoitotakuuna. Hoitotakuu koskee kiireettömän hoidon tarpeen arviointia ja toteuttamista.

Välitöntä huomiota tai päivystystä vaativaan tutkimukseen ja hoitoon pääsee heti.

Hoitotakuun toteutuminen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä

Perusterveydenhuolto

Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu hyvin.

  • Raahelaisten välitön yhteydensaanti terveysasemille toteutuu arkisin klo 8.00 – 15.00 numerosta 08 849 4580
  • Siikajokisten numeroista 08 849 4612
  • Pyhäjokisten numerosta 08 849 4560
  • Vihantilaisten numerosta 08 849 5086
  • Kuntayhtymän asukkaita palvelee kaikkina vuorokauden aikoina Raahen päivystys 08 849 4511

Kiireettömissä asioissa Raahen terveysasemalle saa yhteyttä myös NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarve arvioidaan yhteydenottotilanteessa, useimmiten puhelimessa. Tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö, pääsääntöisesti sairaanhoitaja. Hoidon tarve voidaan arvioida myös sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolla samana päivänä tai 3 päivän sisällä.

Hoitoon pääsy terveysasemilla

Ajanvarausvastaanotolle pääsy vaihtelee terveysasemittain. Hoitotakuun piiriin kuuluvat sairauksien vastaanotot on pystytty hoitamaan kolmen kuukauden kuluessa kaikilla terveysasemilla.

Erikoissairaanhoito

Ensimmäiselle poliklinikkakäynnille jonottavat ovat hoitotakuun (3 kk) sisällä koko erikoissairaanhoidossa.

Useat kuvantamis-, laboratorio- ja erikoistutkimukset on suunniteltu jo etukäteen lähetteen perusteella ja käynti lääkärin vastaanotolla toteutuu, kun tutkimustulokset ovat valmiina. MRI-tutkimukset tehdään rekassa, joka käy kahtena päivänä viikossa.

Odotusajat toimenpiteisiin ja vastaanotolle - marraskuu 2022

Ikääntyvien sosiaalipalvelujen saatavuus -sivu

Yhteystiedot

Johtava lääkäri
Janne Jounila
puh. 040 135 7837