Ikääntyneiden palveluasuminen ja hoivahoito

Asumispalvelut on tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky on heikentynyt eikä asiakas enää selviydy kotona avohoitopalvelujen turvin. Kotihoidon tukemia asumismuotoja ovat: tuki-, ryhmä- ja yhteisöasuminen.

Asumispalvelujen tavoitteena on turvata asiakkaille hyvä ja turvallinen vanhuus ja tarjota ikääntyneille heidän selviytymistään tukevat ja toimintakykyään ylläpitävät palvelut asumispalveluyksikössä, dementiakodissa tai hoivaosastolla.

Tehostettu asumispalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvan päivittäisen tuen lisäksi apua ja hoitoa myös yöllä.

Vuorohoito on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat kotona asumisen tueksi lyhytaikaisia hoito- tai kuntoutusjaksoja. Jakson tarkoitus on tukea toimintakykyä ja edistää kotona selviytymistä. Hoito järjestetään yksilöllisesti ja siitä sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja/tai omaishoidon sopimuksessa.

Vuorohoitoa käytetään omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestämiseen. Vuorohoito voi olla käytössä myös palvelutarpeen arviointijaksolla.

Hoivaosasto tarjoaa pitkäaikaishoitoa silloin, kun asuminen omassa kodissa tai tuetuissa asumisyksiköissä ei enää ole mahdollista.

Toimi näin

Palveluun hakeudutaan hakemuslomakkeella, joka osoitetaan SAS-palveluohjaajalle. Hakemuksen voi lähettää myös NettiRassin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

SAS-palveluohjaaja selvittää asiakkaan toimintakykyä, voimavaroja ja voimassa olevia palveluita.

Asiakkaat kotihoidon asumispalvelu-, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisille hoivahoidon paikoille valitsee SAS-työryhmä. SAS on moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka selvittää, arvioi ja sijoittaa asiakkaat kotihoidon asumispalvelu-, tehostetun palveluasumisen ja hoivahoidon paikoille.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilöille, joiden

  • toimintakyky on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi
  • hoidon ja huolenpidon tarve on toimintakyvyn alenemisen johdosta kohonnut.

Yhteisöllisessä asumisessa asiakas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asiakas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Hän voi kalustaa asuntonsa itse.

Yhteisöllistä asumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat. Se lasketaan avohoidoksi.

Asiointikanavat

Service location

Pajahaantie 6
86100 PYHÄJOKI

Service location

Marttilantie 2
92140 PATTIJOKI

Service location

Heikinkuja 4
92400 RUUKKI

Service location

Alatie 101
92210 ARKKUKARI