Olet tässä

Asuntojen korjaus

Asunnon korjaukseen voi saada valtionavustusta. Avustusta myönnetään sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella. Sitä voi hakea omakotitalon, rivi- tai kerrostalohuoneiston kunnostamiseen. Ainakin yhden ruokakunnan jäsenistä tulee olla vähintään 65-vuotias.

Avustusta myönnetään enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä korjauskustannuksista. Rintamaveteraanille tai leskelle voidaan avustus myöntää 30 prosentilla korotettuna harkinnan mukaisesti. Korjausavustuksen myöntää kunta, jonka alueella kiinteistö sijaitsee.

Avustusta on haettava ennen kuin kunnostustyöt aloitetaan. Kunta voi tarvittaessa myöntää luvan aloittaa työt ennen kuin myönteinen päätös on saatu.

ARA Korjausavustukset -sivusto