Olet tässä

Asiointi- ja kauppapalvelut

Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaalle, jolla

  • ei ole mahdollisuutta käydä itse kaupassa tai hoitaa kauppa-asioita omaisen tai muun läheisen avustamana tai
  • jolla ei ole mahdollista itse tai omaisen avustamana huolehtia asiointeja eri virastoissa.

Tavoitteena on, että asiakas saa viikoittain tarvitsemansa kauppaostokset kotiin kerran viikossa. Asiakas tilaa ostokset puhelimitse itse tai yhdessä kotihoidon työntekijän kanssa.

Asiakkaalle hankitaan yleinen edunvalvoja, jos hän tai joku omaisista ei kykene hoitamaan asiointia.

Yhteydenotot oman asuinalueen kotihoidon palveluesimieheen.

 

Yhteystiedot

Kotihoidon palveluesimiesten
puhelinaika ma-pe klo 9-12.

Pyhäjoki

Henna Viinamäki
040 135 7856

Raahen kaupungin alue

Irma Haapaniemi
08 849 5733

Pattijoki-Kummatti-Saloinen

Hannele Kaila
08 849 5732

Siikajoki ja Vihanti

Janne Holappa
08 849 5735