Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyskysely

Pyydämme Teitä ystävällisesti kertomaan mielipiteenne tällä kerralla saamastanne palvelusta. Palautteenne on meille erittäin tärkeä kehittäessämme palveluitamme. Kysymyksiin vastataan valitsemalla se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten mielipidettänne. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Sain hyvää palvelua
Kohtelu oli hyvää
Pääsin tutkimukseen / hoitoon / palvelun piiriin, kun sitä tarvitsin
Sain tietoa tutkimuksesta / hoidosta /palvelusta ymmärrettävästi
Hoitoa / palvelua koskevat päätökset tehtiin yhdessä
Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen / hoidon /palvelun aikana
Hoidosta / palvelusta oli minulle selkeästi apua
Ohjeet jatkon suhteen olivat selkeät
Vastaus koski palvelua, jonka käyttäjä oli
Kyselyyn vastasi