Olet tässä

Asiakaslaskutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset maksaa pääosin potilaan ja asiakkaan kotikunta. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän asiakaslaskutuksen suorittaa asiakastoimisto lakien, asetusten, päätösten ja sopimusten mukaisesti.

Asiakastoimisto sijaitsee Raahen sairaalan 4. kerroksessa ja on avoinna ma-pe klo 9-15.

Laskut lähetetään jälkikäteen asiakkaille joko paperiversioina tai E-laskuina.

Sähköinen lasku

E-lasku on verkkopankkia käyttäville asiakkaille tarkoitettu, sähköinen lasku paperilaskun sijaan. Hyvinvointikuntayhtymä toimittaa sen sähköisesti suoraan asiakkaan verkkopankkiin. E-lasku on pankkien yhdessä kehittämä, joten se on turvallinen, nopea ja vaivaton tapa vastaanottaa ja maksaa laskuja. Hyvinvointikuntayhtymä suosittaa E-laskun käyttöönottamista. Sen voi tilata omassa verkkopankissa. Tilausta varten tarvitsee viitenumeron viimeisimmästä laskusta. Lisätietoja E-laskusta saa omasta pankista.

Suoramaksu

Suoramaksu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät käytä verkkopankkia. Halutessaan asiakaslaskunsa suoramaksuna asiakkaan tulee tehdä suoramaksuvaltuutus omassa pankissa. Valtuutusta varten tarvitsee viitenumeron viimeisimmästä laskusta. Suoramaksun valinneet asiakkaat saavat postissa paperisen ilmoituksen eräpäivänä veloitettavasta laskusta. Laskusta lähetetään asiakkaan pankkiin sähköinen kopio, jonka perusteella pankki veloittaa maksun tililtä eräpäivänä.

Laskujen perintä

Erääntyneet laskut siirtyvät perintätoimiston perittäväksi. Hyvinvointikuntayhtymän laskujen perinnän hoitaa maksumuistutuksista lähtien Intrum Justitia. Asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai ulosottoperustetta. 

 

Yhteystiedot

Controller
Maarit Laurila
040 830 3140

Laskutuksen sähköpostiosoite: asiakastoimisto [at] ras.fi

Laskuttajien yhteystiedot

Kotiin annettavat palvelut
Raahe
040 135 7863

Pyhäjoki-Vihanti-Siikajoki
040 135 7900

Ikääntyvien asumispalvelut
Raahe
040 135 7863

Pyhäjoki-Vihanti -Siikajoki
040 135 7900

Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä vammaispalvelut
040 135 7863

Perhesosiaalityö
040 135 7900

Terveydenhuolto
08 849 4439
ma-ti ja to-pe klo 12-15

08 849 4437
ma-ti ja to-pe klo 12-15

Huom! Asiakasmaksujen perusteisiin ja laskun sisältöön liittyvät yhteydenotot hoitavaan terveydenhuollon yksikköön

Kuntoutus
08 849 4641
ma-pe klo 8-11

Maksukatto
08 849 4439
ma-ti ja to-pe klo 12-15

08 849 4437
ma-ti ja to-pe klo 12-15

Kuntalaskutus
08 849 4437
ma-ti ja to-pe klo 12-15