RAS alentaa kolmannen koronarokotteen annosväliä THL:n suositusten mukaisesti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kolmannen koronarokotteen annosväliä lyhennetään. Suosituksen mukaan 60 vuotta täyttäneet sekä muut aiemmin määritellyt riskiryhmät voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Niille alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Aiempi suositus oli, että rokotusväli on kaikilla edellä mainituilla ryhmillä 5–6 kuukautta.

Uusi suositus on tehty omikronvariantista saadun uuden tiedon valossa.

”Omikron on erittäin tehokkaasti ja nopeasti levinnyt eri puolilla maailmaa. Alustavien tutkimusten mukaan kaksi rokoteannosta ei anna yhtä hyvin suojaa lievää tautia vastaan verrattuna aikaisempiin koronaviruksen variantteihin”, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek

Kolmansissa rokoteannoksissa tulee edetä nopeasti kansallisen koronarokotusstrategian ja valtioneuvoston asetuksessa määritellyn rokotusjärjestyksen mukaisesti eli vanhimmasta ikäryhmästä nuorimpiin. Alueellisesti on huolehdittava, että rokottamisessa edetään joustavasti tässä järjestyksessä. Kunnat järjestävät rokotukset ja ilmoittavat rokotusaikataulustaan alueellisesti. 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä aloittaa kolmansien koronarokotusten antamisen uusien THL:n suositusten mukaisesti, eli myös meillä voi jatkossa kolmannen koronarokotuksen saada nopeimmillaan 3 kuukauden kuluttua toisesta koronarokotusannoksesta.