Raahen seutukunnan kotouttamisohjelma vuosille 2021-2024 on valmistunut

Raahen seutukunnan kotouttamisohjelma on työkalu, joka nimensä mukaisesti auttaa rakentamaan käytännön toimenpiteitä maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Väestö monimuotoistuu, kun kansainvälisten rakennusprojektien myötä seutukuntaan asettuu asumaan tuhansia Suomeen muuttaneita osaajia. Lisäksi seutukunnassa asuu ja tänne muuttaa myös avioliiton kautta Suomeen muuttaneita sekä kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä ja perheitä.

Kotoutumisen tukeminen ja edistäminen kuuluu kaikille. Viranomaisilla ja muilla kotoutumisen ammattilaisilla on lain edellyttämät vastuutehtävät. Viranomaisten lisäksi kotouttamistyössä tarvitaan kolmannen sektorin toimijoita, naapureita sekä vapaaehtoisia, jotka osallistuvat kotoutuvan arkeen. Uusi kotouttamisohjelma ottaa huomioon kaikki edellä mainitut näkökulmat.

Lakisääteistä seutukunnallista kotouttamisohjelmaa on työstetty yhdessä eri alojen ammattilaisten ja toimijoiden kanssa joulukuusta 2020 lähtien.

Raahen seutukunnan kotouttamisohjelma 2021-2024 ja siihen liittyvä selvitysosa ovat luettavissa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sivuilta