Raahen seudulla perhehoitoa omaan kotiin

Auta Lasta ry ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä aloittavat yhteistyössä kotiin annettavan perhehoidon

Hyvinvointikuntayhtymän tavoitteena on kehittää ja luoda perheiden arkeen yhä enemmän palveluita, joita voidaan toteuttaa lasten ja perheiden omissa kehitys- ja toimintaympäristöissä. Tavoitteena on toimia lähellä lasten ja perheiden arkea. Olemassa olevien palveluiden rinnalle haluamme tuoda uusia vaihtoehtoja, joista kotiin annettava perhehoito on ensisijaisesti asiakaslähtöinen tukimuoto.

Vammaisten osalta kotiin annettava perhehoito mahdollistaa sen, että vammaiset tai pitkäaikaissairaat lapset ja heidän perheensä voivat saada avun koteihin. Esim. mahdollistamaan omaishoitajan vapaat. Kotiin annettuna apua tulee lähelle heidän omaa arkea.

Lapsiperheiden arkeen kotiin annettava perhehoito tuo myös tervetulleen lisän matalan kynnyksen tuen muotoihin. Kotiin annettavalla perhehoidolla ei korvata ammatillista tukea eikä palveluita, vaan tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla voidaan entistä varhaisemmassa vaiheessa tukea ja vahvistaa perheen omia voimavaroja kasvatuskumppanuudella.

Perhehoitajat saavat koulutuksen ja tuen Auta Lasta ry:ltä, perhehoitajat käyvät Pride-koulutuksen, kuten muutkin perhehoitajaksi hakeutuvat. Kotiin annettava perhehoito alkaa suunnitelmallisesti vammais- tai lapsiperhepalveluiden kautta.

Perhehoidon yleisenä tavoitteena on tarjota perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoitoa lastensuojelussa sekä vammais- ja vanhuspalveluissa on perinteisesti toteutettu perhehoitajan kotona.

Auta Lasta Ry ja Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymä aloittavat yhteistyössä perhehoitotoiminnan osavuorokautisen kotiin annettavan palvelun. Uudessa toiminnassa perhehoitaja on perheen tukena esimerkiksi äkillisessä elämänkriisissä tai muussa tuen tarpeessa asiakasperheen omassa ympäristössä. Perhehoitolain tarjoamasta mahdollisuudesta huolimatta kotiin annettavaa perhehoitoa toteutetaan Suomessa vielä vähän. Nyt aloitettava uusi palvelu on innovatiivinen avaus matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palvelukenttään.