Palvelukeskus Mainingin siirtyminen Merilokkiin siirtyy marraskuun alkuun

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Attendon välinen toiminnan liikkeenluovutus Mainingista uuteen Attendo Merilokkiin siirtyy kuukaudella eteenpäin aiemmin suunnitellusta. Asukkaat ja työntekijät pääsevät muuttamaan uuteen Merilokin tiloihin täten 1.11.2021, jolloin toiminta Merilokissa alkaa. Attendo katsoo, että Mainingin asukkaiden rauhallisen ja turvallisen muuton varmistamiseksi on muuttoajankohtaa tarpeen siirtää marraskuun alkuun. Työntekijöiden siirtymiseen ja perehdyttämiseen jää tällöin riittävästi aikaa, jonka Attendo näkee tärkeäksi uuden hoivakodin toiminnan aloittamisessa.

Useat Mainingin asukkaista ja työntekijöistä ovat varmasti odottaneet jo pitkään muuttoa, mutta Attendo korostaa asukkaiden suunnitellun ja rauhallisen siirtymisen olevan ensisijaista. Työntekijät pystytään lisäajan myötä huomioimaan paremmin ja näin ollen varmistamaan heidän sujuva siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen.

Attendo toivottaa sekä asukkaat että työntekijät lämpimästi tervetulleiksi Merilokkiin 1.11.2021.