Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin vuonna 1989 – kuluva viikko on kuulunut lapsille

Kuluva viikko on ollut lapsen oikeuksien viikko. Tiesitkö, että lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:ssa jo vuonna 1989?

Ihmisoikeudet ovat kaikille ihmisille yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia, jotka on määritelty kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Kaikki ihmisoikeudet koskevat myös lapsia ja lasten oikeudet on turvattu myös erillisellä Lapsen oikeuksien sopimuksella. Suomessa sopimus on ollut voimassa laintasoisena vuodesta 1991.   

Vain todella tärkeät oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Tätä periaatetta kutsutaan ihmisoikeuksien perustavanlaatuisuudeksi. Kaikki lasten hyvinvoinnin kannalta myönteisetkään asiat eivät siis ole ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet ovat myös luovuttamattomia – ne kuuluvat jokaiselle hänen ihmisarvonsa vuoksi, eikä niitä voi ottaa tai antaa pois.

Lisäksi ihmisoikeudet ovat jakamattomia. Tämä tarkoittaa, että eri oikeudet muodostavat kokonaisuuden, jossa jokainen oikeus on lähtökohtaisesti yhtä tärkeä. Minkään oikeuden loukkaamista ei siis voi perustella toisella ihmisoikeudella. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus puolestaan tarkoittaa, että vaikka kulttuurien ominaispiirteet voidaan ottaa ihmisoikeuksien toimeenpanossa huomioon, ei ihmisoikeusloukkauksia voi perustella kulttuurilla.   

Kuten muut ihmisoikeussopimukset, myös lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtiota. Valtion on sekä edistettävä aktiivisesti lasten oikeuksien toteutumista että suojeltava lapsia oikeuksien loukkaamiselta.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsen oikeudet turvaavaa lainsäädäntöä, politiikkaohjelmia ja budjetointia. Valtio ei myöskään itse saa loukata lapsen oikeuksia. Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa myös kuntia ja muita toimijoita, joille valtio jakaa tehtäviään.   

 

 

Kuluva viikko on omistettu lasten oikeuksille.