Koronavirusrokotukset alkamassa Raahen seudulla

Koronavirusrokotteita kehitetään ennätyksellistä vauhtia ja kehittämistyöhön on panostettu valtavasti resursseja eri puolilla maailmaa. Kun normaalitilanteessa yksi tutkimusvaihe seuraa toistaan, nyt tutkimusvaiheita on tehty rinnakkain ajan säästämiseksi. Myös rokotteiden arviointiprosessia on nopeutettu. Jotta rokotteiden myyntiluvat voitaisiin käsitellä nopeammin, Euroopan lääkevirasto EMA arvioi rokoteaihioiden tutkimustuloksia jatkuvasti sitä mukaa, kun tutkimukset valmistuvat. Huolimatta kiireellisyydestä kaikkia rokotteita yhteisesti koskevista arviointikriteereistä ei ole joustettu eikä jousteta. Koronavirusrokotteita arvioidaan samoilla laatu-, turvallisuus- ja tehokriteereillä kuin muitakin lääkevalmisteita.

Tässä vaiheessa Suomessa on käytettävissä Pfizerin ja Biontechin rokote, joka antaa suojaa SARS-CoV-2 viruksen aiheuttamaa COVID-19 -tautia vastaan. Rokote ehkäisee erittäin tehokkaasti etenkin vakavaa COVID-19-tautia. Kyseessä on ensimmäinen rokote kahden rokotuksen sarjasta. Tehosterokote pistetään aikaisintaan 21 vrk:n kuluttua ensimmäisestä.

Rokotteet on saatu jakoon sairaanhoitopiireihin ympäri Suomen. Rokotteita on saatavilla rajoitetusti ja niiden saatavuus riippuu siitä, millä nopeudella rokotteita saadaan Suomeen ja toisaalta myös siitä, millä nopeudella eri rokotteet saavat käyttöluvan. Rokotusjärjestys on määritelty valtakunnallisesti samoin peruskriteerein. Järjestys perustuu eri ryhmiin ja niiden kiireellisyysjärjestykseen. Eri ryhmiä voidaan painottaa tai jaksottaa hiukan eri tavoin alueen olosuhteet huomioiden. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ohjeistuksen mukaisesti aloittanut rokotukset rokottamalla mm. tehohoidon, ensihoidon ja testidiagnostiikkaa tekevän henkilöstön.   

Nyt ollaan pääsemässä vaiheeseen, jossa rokotteita jaetaan myös kuntien ja kuntayhtymien käyttöön. Raahen seudulla henkilökunnan rokotukset aloitetaan torstaina 7.1 jatkuen perjantaina 8.1. Henkilökunnan rokotuspaikka on Raahessa osasto 1 tiloissa.

Rokotukset aloitetaan ns. etulinjassa työskentelevästä henkilöstöstä eli heistä reilusta sadasta henkilöstä, jotka työskentelevät koronapotilaiden parissa. Mukana on pääosin henkilöstöä Raahen infektiopoliklinikalta, Ruukin koronanäytteenotosta, Raahen pääterveysaseman päivystyksestä ja päivystysosastoltamme. Rokotukset jatkuvat seuraavalla viikolla tiistaina saman ryhmän osalta. Tavoitteena on pikaisesti päästä rokotuksissa vaiheeseen, missä rokotamme ympärivuorokautisen hoivan ja muiden asumispalveluyksikkömme asukkaat ja henkilöstön.

Rokotteita tulee jatkossa viikoittain Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille, joka jakaa ne kuntien ja kuntayhtymien ja muiden palveluntuottajien käyttöön. Rokotusjärjestys on jatkossakin määritelty ja ohjeistus tulee THL:lta. Rokote on tarkoitettu kaikille yli 16 v. ja ei-raskaana oleville. Rokotusten laajentaminen alueemme perusväestöön tapahtuu kevään ja kesän aikana. Aikataulu selviää kevään aikana ja siitä viestitään välittömästi, kun tietoa on. Aikatauluun vaikuttaa mm. se, saammeko käyttöömme mahdollisesti muiden valmistajien rokotteita ja myös linjaukset ja kokemukset rokotekäytännöistä.

Turvataksemme itsemme ja muut sekä päästäksemme pikkuhiljaa lähelle entistä normaalia, rokotuksiin osallistuminen on oleellista ja tärkeää. Erittäin tärkeää on myös seurata ohjeistusta ja odottaa maltilla omaa vuoroaan. Rokotukset eivät ainakaan tässä vaiheessa poista suojautumisen ja muiden varotoimenpiteiden käytön tärkeyttä.