Koronatilanne Raahen seudulla

Raahen seudulla tilanne covid19-koronavirustaudin suhteen on pysynyt tasaisena joulukuun puolivälistä tammikuulle. Uusia tartuntoja todetaan 30-50 kpl päivittäin. Koronatestejä otetaan päivittäin koko kapasiteetilla. Testiajan saa varattua pääsääntöisesti yhden vuorokauden sisälle. Testaamista joudutaan kuitenkin priorisoimaan, eikä esimerkiksi kaikkia perheen oireisia tarvitse testata, jos perheestä on jo saatu yksi positiivinen tulos terveydenhuollon testissä. Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut ja positiivisten testitulosten soittamisessa on usean päivän viive.

Uusi koronaviruksen omikron-variantti vaikuttaa tarttuvan aikaisempia virusmuotoja tehokkaammin ja on nopeasti syrjäyttämässä delta-variantin valtaviruksena. Raahen seudulta ei ole vielä saatu varmistusta uuden virusmuodon esiintymisestä, mutta Pohjois-Pohjanmaan alueella tapauksia on todettu. Todennäköisesti joulun ajan matkustelun seurauksena uusi variantti on jo keskuudessamme. Omikron vaikuttaa jossain määrin kiertävän rokotesuojaa ja kaksi tai kolme kertaa rokotetut ovat myös sairastuneet. Onneksi taudinkuva on pääsääntöisesti varsin lievä ja lyhytkestoinen rokotetuilla. Uuden variantin itämisaika on lyhyempi ja altistumisen jälkeen oireet ovat saattaneet alkaa jo 1-2 päivän kuluessa. Etelä-Suomen tartuntatilanteen perusteella oletamme tartuntamäärien vielä kasvavan tammikuun aikana meidänkin alueellamme.

Taudin tehokkaan tarttumisen ja lyhyen itämisajan vuoksi ruuhkautunut tartunnanjäljitys ei enää pysty pysäyttämään tartuntaketjuja. Nykyisillä testaus- ja jäljitystoimilla ei voida estää tautiin sairastumista ja toimintamme pyrkiikin tällä hetkellä hidastamaan taudin leviämistä, jotta terveydenhuollon kantokyky ei vaarannu. Karanteeni- ja eristyspäätöksiä tehdään testitulosten perusteella ansionmenetysten korvaamiseksi. Onneksemme sairaanhoidon tarve on pysynyt vakaalla tasolla huolimatta suurista tartuntamääristä. Sairaalakuormitus on kuitenkin jo nykyisellään kriittisellä tasolla ja kiireettömiä toimintoja on jouduttu supistamaan. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on päätetty jatkaa eritasoisia rajoitustoimia tammikuun loppuun taudin leviämisen hidastamiseksi.

Taudin hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi vaaditaan kaikilta perheiltä omatoimisuutta taudin torjunnassa. Oireisena on jäätävä kotiin, töihin tai kouluun ei saa mennä. Suosittelemme käyttämään laajasti kotitestejä, jonka positiivinen tulos on syytä vielä varmistaa terveydenhuollon tekemällä testillä. Kaikkien perheenjäsenten on syytä jäädä kotiin, jos yksi henkilö saa positiivisen tuloksen kotitestistä tai virallisesta testistä. Poikkeuksena täyden rokotesuojan saaneet ja 6 kuukauden sisällä koronataudin sairastaneet, joiden ei tarvitse jäädä altistuskaranteeniin. Näissäkin tapauksissa on tärkeä kiinnittää huomiota hygieniakäytänteisiin ja jos oireita ilmenee, on hakeuduttava testaukseen. Suosittelemme myös itse ilmoittamaan lähikontaktissa olleille henkilöille altistumisesta, jotta he osaavat seurata oireita ja hakeutua tarvittaessa koronatestiin. Tehtyjä karanteenipäätöksiä on ehdottomasti noudatettava.

Koronavirusta on liikkeellä laajasti yhteiskunnassa ja altistua voi missä tahansa. Koulujen alkamisen myötä altistumisia ja tartuntoja tulee olemaan myös kouluissa. Tartunnanjäljityksen ruuhkautumisen myötä jäljitys kouluissa on tehotonta, eikä siten edelleenkään koululuokkia tulla asettamaan karanteeniin. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitustoimet ovat viimesijaisia ja onneksi kouluikäisten tartunnat eivät näy sairaala-kuormituksessa. Haluamme mahdollistaa lapsille lähikoulun ja mahdollisuuden tavata kavereita. Kokonaisten koululuokkien karanteenit tulisivat johtamaan käytännössä etäopetukseen, joka vaikuttaa negatiivisesti lasten oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen. Kannustamme kaikkia perheitä ottamaan koronarokotteet, joilla voi vähentää riskiä vakavaan tautiin ja kokemuksemme mukaan taudin sairastaa lieväoireisena. Erityisesti, jos perheessä on koronataudin riskiryhmään kuuluvia, niin koko perheen rokottaminen on ehdottoman tärkeää. Seuraamme luonnollisesti valtakunnallista ja alueellista päätöksentekoa, joiden kautta voi tulla muutoksia esimerkiksi etäkoulusuosituksiin tai -määräyksiin.

Aleksi Lehtonen
vs. tartuntataudeista vastaava lääkäri

Marjukka Manninen
kuntayhtymän johtaja