Asiakasmaksut ja maksukaton muutokset 2022

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta peritään palvelua antavan yksikön ja palvelun mukaan joko hoitopäivä-, ylläpito-, poliklinikka-, käynti- tai palvelumaksu.

Asiakasmaksut ja palvelusetelit 2022 -tiedosto

Lisätietoa asiakasmaksuista

Maksukattoon lasketaan vuonna 2022 mukaan aiempaa enemmän palveluja, kuten suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (ei hammasteknisen laboratorion kuluja) sekä tilapäisen kotisairaanhoidon maksut.

Maksukatto tarkoittaa, että kalenterivuoden aikana saadaan maksukattoon sisältyvistä palveluista periä asiakasmaksuja 692 euroon saakka. Maksukattoon lasketaan myös asiakkaan huollossa olevien alle 18-vuotiaiden lasten asiakasmaksut (toisen huoltajan).

Maksukaton täyttymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia kalenterivuoden loppuun, lukuun ottamatta hoitopäivämaksua, joka alenee 49,60 eurosta 22,80 euroon hoitopäivältä. Hoitopäivistä menee alennettu maksu maksukaton täyttymisen jälkeenkin (22,80 euroa/hoitopäivä).

Jos asiakas on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 692 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Maksukaton ylittävät maksut palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille tai hyvitetään laskulla. Mikäli vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 692 euron rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää asiakas oikeutensa palautukseen.

Jos maksun sisältyminen maksukattoon selviää viranomaisen tai vakuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun vuoksi vasta maksukaton seurantavuoden jälkeen, tulee vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tehdä vuoden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tai muutoksenhaun johdosta annettu päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Asiakkaan maksut hyvinvointikuntayhtymässä tallentuvat automaattisesti maksukaton seurantatietoihin. Vapaakortin myöntää se laitos, jossa maksukatto täyttyy. Vapaakortin myöntävä laitos selviää, kun laskut laitetaan hoitopäivämäärän mukaiseen järjestykseen. Jos maksukatto täyttyy hyvinvointikuntayhtymässä, sen myöntää keskitetysti asiakastoimisto, sairaalan 4. krs.

Miten toimia?

  • Maksukaton täyttymisen seuranta kuuluu asiakkaan vastuulle
  • Jos maksukatto täytyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä, siitä ilmoitetaan asiakkaalle (lähetään kotiin vapaakortti)
  • Säilytä maksukuitit maksetuista laskuista (julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut), sillä ne on esitettävä tarvittaessa
  • Ilmoita muiden laitosten maksuista asiakastoimistoon laskutuksen korjausta varten

Lisätietoa maksukatosta