Alle 18-vuotias ei saa 3. koronarokotusta, ellei hän ole voimakkaasti immuunipuutteinen

Kansalaisten keskuudessa on ollut epätietoisuutta 3. koronarokotuksen antamisen kriteereistä.

EMA:n (European Medicies Agency) suosituksen mukaan alle 18-vuotiaat saavat kolmannen koronarokotuksen ainoaastaan voimakkaasti immuunipuutteisina.

Alle 18-vuotias perusterve tai vakavalle koronavirustaudille altistavaan riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat eivät toistaiseksi saa Suomessa 3. koronarokotusta.

 

Immuuni­vastetta voimak­kaasti heikentävät sairaudet ja tilat (lähde: THL)

Ryhmään kuuluvat seuraavat sairaudet ja tilat:

 

Elinsiirto

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulle on tehty elinsiirto ja tähän on hyljinnänestolääkitys käytössä.

Kantaso­lusiirto

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • olet saanut kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten tai
 • sinulle on tehty kantasolusiirto yli kolme vuotta sitten ja immunosuppressiivinen hyljinnänestolääkitys jatkuu edelleen.

Vaikea tai keskivaikea synnyn­näinen immuuni­puutos

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on lääkärin toteama vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunivajavuus tai muusta syytä alentunut puolustuskyky. Tällaisia sairauksia ja tiloja ovat esimerkiksi

 • tavallinen vaihteleva immuunipuutos (common variable immunodeficiency, CVID)
 • rusto-hiushypoplasia
 • DiGeorgen oireyhtymä (Kromosomin 22q11.2-deleetio)
 • jaksoittainen neutropenia
 • muu tai tarkemmin määrittämätön neutropenia
 • pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina ilmenevä immuunivajavuus
 • sekamuotoiset immuunivajavuudet
 • muihin vakaviin puutoksiin liittyvä immuunivajavuus
 • muut immuunivajavuudet
 • APECED-oireyhtymä.

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on

 • IgA-vaje tai -puutos
 • mannoosia sitovan lektiinin puutos
 • komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

Immuno­suppres­siivinen syöpähoito

Kuulut rokotettavaan ryhmään, jos

 • olet saanut kahden vuoden sisällä solunsalpaajahoitoa
 • olet saanut vasta-ainehoitoa leukemiaan tai lymfoomaan edellisten kahden vuoden aikana.

Autoim­muu­ni­sai­rauksien hoito immuno­suppres­sii­visilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä

Kuulut rokotettavaan ryhmään, jos

 • sinulla on autoimmuunisairaus (esimerkiksi selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi), jota hoidetaan

  • millä tahansa biologisella lääkkeellä tai
  • JAK-estäjällä (kauppanimiä Xeljanz / tofasitinibi, Olumiant / barisitinibi, Rinvoq / upadasitinibi, Jyseleca / filgotinibi).

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos

 • käytät hoitoosi pelkästään kortikosteroidilääkitystä, metotreksaattia (kauppanimiä Trexan, Metoject), atsatiopriinia (Azamun, Imurel), siklosporiinia (Sandimmun), sulfasalatsiinia (Salazopyrin) tai hydroksiklorokiinia (Oxiklorin).

 

Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta

Kuulut ryhmään, jos

 • saat dialyysihoitoa tai
 • sinulla on loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta (GFR-arvo alle 15 ml/min).

Ryhmään eivät kuulu

 • lievä, kohtalainen ja vaikea munuaisten vajaatoiminta, jolloin GFR-arvo on yli 15 ml/min
 • muut munuaissairaudet.

Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV

Kuulut ryhmään, jos sinulla on

 • todettu HIV ja CD4-auttajasolujesi taso on alle 200 x 10E6 solua /l.

Et kuulu ryhmään, jos sinulla on

 • todettu HIV ja CD4-auttajasolutasosi on yli 200 x 10E6 solua /l.

Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immuno­suppres­siivinen tila

Näissä tapauksissa sinulla tulee olla kyseistä sairautta hoitavan lääkärin kannanotto siitä, että sinulla on vaikea-asteinen immunosuppressiivisen tila ja tämän vuoksi tarve 3. koronarokoteannokselle. Tarvittaessa epäselvissä tapauksissa voi konsultoida rokotuspisteen konsulttilääkäriä.