Olet tässä

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut

Äitiysneuvolassa turvataan raskaana olevan tulevan äidin ja hänen tulevan lapsensa ja tuetaan koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea.

Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvola turvaa, tukee ja ohjaa odottavaa äitiä, sikiötä ja perhettä raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyen. Neuvolassa seurataan raskauden etenemistä ja tulevan lapsen terveyttä sekä synnytyksen jälkeen vauvan ja äidin terveydentilaa. Neuvolassa myös tuetaan vanhemmuuteen kasvamista.

Ensimmäinen neuvolakäynti on hyvä sopia heti raskauden varmistuttua. Äitiysneuvolan vastaanottokäynneillä tehdään tarvittavat tutkimukset, seurataan sikiön sydänääniä ja huolehditaan raskaana olevan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista.

Jos raskauden kulussa ilmenee ongelmia, lääkäri tai terveydenhoitaja ohjaa raskaana olevan jatkotutkimuksiin äitiyspoliklinikalle. Raskauden aikana on mahdollista osallistua kahteen ultraääniseulontaan.

Tämän lisäksi annetaan neuvoja lapsen ja parisuhteen hoitoon ja opastetaan mm. perheenlisäykseen liittyvissä asioissa.  Odottaville äideille ja isille tarjotaan pienryhmiä (perhevalmennus, synnytysvalmennus), joissa keskustellaan synnytyksen, lapsivuodeajan ja vauvanhoidon lisäksi vanhemmuudesta ja parisuhteesta.

Äitiysneuvola opastaa myös äitiys-, isyys- ja vanhempainetuuksien anomisessa sekä antaa näihin tarvittavat todistukset. Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen isä voi tunnustaa isyytensä jo raskauden aikana neuvolassa. Raskaana olevan puoliso tai muu tukihenkilö on tervetullut mukaan neuvolaan.

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä vauvasta kouluikään. Lastenneuvolassa huolehditaan rokotuksista ja tuetaan perhettä kasvatuksellisissa asioissa sekä rohkaistaan vastuulliseen vanhemmuuteen.

Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

 

Aukioloajat vaihtelevat neuvoloittain klo 7-18 välillä. Neuvolapalvelut löytyvät nyt myös NettiRassi-sivuilta. NettiRassin kautta voi lähettää viestiä neuvolaan tai perhetyöhön.

Yhteystiedot

Tulosyksikköjohtaja
Satu Tervakoski
044 439 4590

Raahen neuvola
Softpolis, Rantakatu 8 ovi 5, 1. krs

Postiosoite:
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä/
Äitiys- ja lastenneuvola
PL 25, 92101 Raahe

Raahen äitiys- ja lastenneuvolan puhelinnumero on 040 135 8570.
Puhelinaika on arkisin klo 7.30 - 11.30.

Raahen äitiysneuvola

Terveydenhoitaja
Annamaija Tornberg

Terveydenhoitaja
Satu Kultala

Terveydenhoitaja
Petra Ylikulju

Terveydenhoitaja
Jenni Hämeenkorpi

Terveydenhoitaja 
Laura Krekilä
(varahenkilö)

Terveydenhoitaja
Mervi Aho

Raahen lastenneuvola

Terveydenhoitaja
Pia Keränen

Terveydenhoitaja
Mervi Aho

Terveydenhoitaja
Päivi Törmälä

Terveydenhoitaja
Tuula Annunen

Terveydenhoitaja
Jenni Hämeenkorpi

Terveydenhoitaja
Kati Lotvonen

Terveydenhoitaja
Päivi Sippola

Terveydenhoitaja
Heidi Korpela

Terveydenhoitaja
Laura Krekilä
(varahenkilö)

Perhesuunnitteluneuvola Raahe
Perhesuunnitteluneuvola
Raahen lääkärivastaanotto
Rantakatu 4
92100 Raahe
08 849 4580

Naisten joukkotarkastus Raahe
Ma, ti ja to
Raahen lääkärinvastaanotto
Rantakatu 4
92100 Raahe

Pyhäjoen äitiys- ja lastenneuvola
sekä perhesuunnitteluneuvola
ja  naisten joukkotarkastukset

Vanhatie 57
86100 Pyhäjoki
Puhelintunti ti-pe klo 12-13

Terveydenhoitaja
Marjo Eskola
044 439 4567

Siikajoenkylän neuvola
Tiirantie 4
92320 Siikajoki
Puhelintunti klo 12-13

Terveydenhoitaja Henna Puolitaival
Ke
040 135 7949

Ruukin neuvola
Kansantie 4
92400 Ruukki
Puhelintunti klo 12-13

Äitiys- ja lastenneuvola
sekä perhesuunnitteluneuvola
ja naisten joukkotarkastukset

Terveydenhoitaja
Sirkku Heilala
040 135 7905

Terveydenhoitaja
Tuuli Ahonperä
044 439 4634

Äitiys- ja lastenneuvola
Terveydenhoitaja Eveliina Lehto
040 135 7715

Vihannin äitiys- ja lastenneuvola
sekä perhesuunnitteluneuvola
ja naisten joukkotarkastukset

Kirkkotie 2
86400 Vihanti
Puhelintunti lastenneuvola klo 12-13

Terveydenhoitaja
Marja Bräysy
040 135 7948