Olet tässä

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut

Äitiysneuvolassa turvataan raskaana olevan tulevan äidin ja hänen tulevan lapsensa ja tuetaan koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea.

Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvola turvaa, tukee ja ohjaa odottavaa äitiä, sikiötä ja perhettä raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyen. Neuvolassa seurataan raskauden etenemistä ja tulevan lapsen terveyttä sekä synnytyksen jälkeen vauvan ja äidin terveydentilaa. Neuvolassa myös tuetaan vanhemmuuteen kasvamista.

Ensimmäinen neuvolakäynti on hyvä sopia heti raskauden varmistuttua. Äitiysneuvolan vastaanottokäynneillä tehdään tarvittavat tutkimukset, seurataan sikiön sydänääniä ja huolehditaan raskaana olevan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista.

Jos raskauden kulussa ilmenee ongelmia, lääkäri tai terveydenhoitaja ohjaa raskaana olevan jatkotutkimuksiin äitiyspoliklinikalle. Raskauden aikana on mahdollista osallistua kahteen ultraääniseulontaan.

Tämän lisäksi annetaan neuvoja lapsen ja parisuhteen hoitoon ja opastetaan mm. perheenlisäykseen liittyvissä asioissa.  Odottaville äideille ja isille tarjotaan pienryhmiä (perhevalmennus, synnytysvalmennus), joissa keskustellaan synnytyksen, lapsivuodeajan ja vauvanhoidon lisäksi vanhemmuudesta ja parisuhteesta.

Äitiysneuvola opastaa myös äitiys-, isyys- ja vanhempainetuuksien anomisessa sekä antaa näihin tarvittavat todistukset. Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen isä voi tunnustaa isyytensä jo raskauden aikana neuvolassa. Raskaana olevan puoliso tai muu tukihenkilö on tervetullut mukaan neuvolaan.

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä vauvasta kouluikään. Lastenneuvolassa huolehditaan rokotuksista ja tuetaan perhettä kasvatuksellisissa asioissa sekä rohkaistaan vastuulliseen vanhemmuuteen.

Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

 

Aukioloajat vaihtelevat neuvoloittain klo 7-18 välillä. Neuvolapalvelut löytyvät nyt myös NettiRassi-sivuilta. NettiRassin kautta voi lähettää viestiä neuvolaan tai perhetyöhön.

Yhteystiedot

Raahen neuvola
Softpolis, Rantakatu 8 ovi 5, 1. krs

Postiosoite:
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä/
Äitiys- ja lastenneuvola
PL 25, 92101 Raahe

Raahen äitiysneuvola
Puhelintunti klo 12-13

Terveydenhoitaja
Annamaija Tornberg
040 135 8041

Terveydenhoitaja
Satu Kultala
040 135 8042

Terveydenhoitaja
Petra Ylikulju
Ti-pe
040 135 8044

Terveydenhoitaja
Jenni Hämeenkorpi
Ti-pe
040 135 7985

Terveydenhoitaja
Sara Lauhikari
Ti-pe
044 439 4535

Terveydenhoitaja
Mervi Aho
040 135 8043

Raahen lastenneuvola
Puhelintunti klo 12-13

Terveydenhoitaja
Pia Keränen
040 135 8045

Terveydenhoitaja
Mervi Aho
040 135 8043

Terveydenhoitaja
Päivi Törmälä
Parillisten viikkojen ma ja
parittomien viikkojen ma-ti
040 135 8046

Terveydenhoitaja
Tuula Annunen
Parillisten viikkojen to-pe ja
parittomien viikkojen ke-pe
040 135 8047

Terveydenhoitaja
Jenni Hämeenkorpi
Ti-pe
040 135 7985

Terveydenhoitaja
Kati Lotvonen
Ma-pe
040 135 8048

Terveydenhoitaja
Päivi Sippola
Ti ja pe sekä kuukauden 1. to
040 135 7989

Terveydenhoitaja
Heidi Korpela
Ma ja pe
040 135 7988

Terveydenhoitaja
Sara Lauhikari
(neuvolapalveluiden varahenkilö)
044 439 4535

Perhesuunnitteluneuvola Raahe
Perhesuunnitteluneuvola
Raahen lääkärivastaanotto
Rantakatu 4
92100 Raahe
08 849 4580

Naisten joukkotarkastus Raahe
Ma, ti ja to
Raahen lääkärinvastaanotto
Rantakatu 4
92100 Raahe

Pyhäjoen äitiys- ja lastenneuvola
Vanhatie 57
86100 Pyhäjoki
Puhelintunti ti-pe klo 12-13

Terveydenhoitaja
Sari Haapakoski
044 439 4567

Siikajoenkylän neuvola
Tiirantie 4
92320 Siikajoki
Puhelintunti klo 12-13

Terveydenhoitaja Tuuli Ahonperä
Ke
044 439 4634

Ruukin neuvola
Kansantie 4
92400 Ruukki
Puhelintunti klo 12-13

Äitiys- ja lastenneuvola sekä perhesuunnitteluneuvola ja naisten joukkotarkastus
Terveydenhoitaja
Sirkku Heilala
040 135 7905

Terveydenhoitaja
Tuuli Ahonperä
044 439 4634

Äitiys- ja lastenneuvola
Terveydenhoitaja Eveliina Lehto
040 135 7715

Vihannin äitiys- ja lastenneuvola
Kirkkotie 2
86400 Vihanti
Puhelintunti lastenneuvola klo 12-13

Terveydenhoitaja
Marja Bräysy
040 135 7948