Olet tässä

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö tarjoaa yksinasuville ja perheille sosiaalityön palveluita. Työtä tehdään suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti, pitkäjänteisesti ja moniammatillisesti.

Tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen.

Sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle voi varata ajan, kun tarvitaan ammatillista tietoa, ohjausta ja neuvontaa:

  • sosiaalipalveluista ja -etuuksista
  • perhe-elämän ristiriitatilanteissa
  • erilaisten kriisien kohdatessa
  • elämän muutostilanteissa
  • taloudellisen tilanteen selvittämisessä
  • työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa
  • terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa
  • päihdeongelman ratkaisemisessa
  • asunnottomuudessa

Hyvinvointikuntayhtymän sosiaalipalvelut on tarkoitettu kaikille kunnassa vakinaisesti oleskeleville. Palveluun pääsee ottamalla yhteyttä oman kunnan sosiaalipalvelukeskukseen tai sosiaalitoimistoon. Asiakkuus ei edellytä toimeentulotuen tarvetta.

 

Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja
Elisa Roimaa
040 135 7911

Palveluesimies
Satu Kinnunen
044 439 3704

Verkkoasiointi nettirassi.fi- sivuilla.
Palvelun kautta voi lähettää viestiä, jättää hakemuksia ja varata aikaa sosiaalityöntekijälle.