Tekstin koko
VALIKKO

Asumis- ja hoivapalvelut

Asumispalvelut on tarkoitettu asiakkaille, joilla on merkittävä toimintakyvyn vajaus ja jotka eivät enää selviydy kotona avohoidon palvelujen turvin. Kotihoidon tukemia asumismuotoja ovat: tuki-, ryhmä- ja yhteisöasuminen.

Palvelukeskusten toiminnan tavoitteena on turvata asiakkaille hyvä ja turvallinen vanhuus ja tarjota ikääntyneille heidän selviytymistään tukevat ja heidän toimintakykyään ylläpitävät palvelut asumispalveluyksikössä, dementiakodissa tai hoivaosastolla.

Tehostettu asumispalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvan päivittäisen tuen ja avun lisäksi apua ja hoitoa myös yöllä. Asumispalveluyksiköt tarjoavat myös vuorohoitoa.

Hoivaosasto tarjoaa pitkäaikaishoitoa silloin, kun asuminen omassa kodissa tai tuetuissa asumisyksiköissä ei enää ole voinnin huonontuessa mahdollista.

Asumis- ja hoivapalvelupaikkoja koskevat hakemukset käsitellään SAS-työryhmässä.

Vuorohoito on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee kotona asumisen tueksi lyhytaikaisia hoito- tai kuntoutusjaksoja. Omaishoitajan lakisääteiset vapaat järjestetään samoin tarvittaessa palvelutarpeen arviointijakso. Tavoitteena on yksilöllinen toimintakykyä tukeva hoito joka edistää kotona selviytymistä. Hoitojaksot järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja siitä sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja/tai omaishoidon sopimuksessa.

SAS-työryhmä

SAS-työryhmä (selvitä - arvioi - sijoita) on moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka selvittää, arvioi ja sijoittaa asiakkaat kotihoidon asumispalvelu-, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisille hoivahoidon paikoille, kun kotihoidon tai muut tukipalvelut eivät riitä turvaamaan ikääntyneen kotona asumista.

Hakemukset osoitetaan SAS-palveluohjaajalle, joka ennen hakemuksen käsittelyä selvittää asiakkaan toimintakykyä, voimavaroja ja voimassa olevia palveluita.

Ilmoitus ja hakemus asumis- ja hoivapalveluundoc, 153 kb

Ilmoitus ja hakemus asumis- ja hoivapalveluun
pdf, 29 kb

Työryhmä kokoontuu kahden viikon välein käsittelemään saapuneet hakemukset. Päätökset palveluasumisen ja hoivahoidon myöntämisestä tai kieltämisestä tekee kotiin annettavien palvelujen tulosyksikköjohtaja.

Yhteystiedot

SAS-palveluohjaaja
Paula Roth
puh. 040 135 8116
ma-pe klo 9-15

Vuorohoitovaraukset kuntayhtymän vuorohoitoyksiköihin
puh. 044 439 3754
ma-pe klo 9-15

Käyntiosoite:
NeuvoRassi
Kirkkokatu 28
92100 Raahe
ma-pe klo 9-15

Postiosoite:
NeuvoRassi
PL 25
92100 Raahe