Tekstin koko
VALIKKO

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jäävien terveystarkastukset

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jäävien nuorten ja aikuisten terveystarkastuksia tehdään Softpoliksessa, Rantakatu 8, 92100 Raahe (ovi 5, 2. kerros) sekä Pyhäjoen, Vihannin, Ruukin ja Siikajoen terveysasemilla.

Asiakas voi varata ajan terveystarkastukseen soittamalla terveydenhoitajalle puh. 044 439 4537 tai NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi.

Terveystarkastus painottuu terveydenhuollon ammattilaisen ja asiakkaan väliseen keskusteluun asiakkaan terveydentilasta, elintavoista ja elämäntilanteesta sekä työ- ja toimintakykyyn vaikuttavista terveydellisistä seikoista. Terveystarkastukseen kuuluvat kliiniset mittaukset tarpeen mukaisesti; laboratoriotutkimukset, verenpaine, näkö ja kuulo, PEF –mittaus. Keskustelun tukena käytetään asiakkaan etukäteen täyttämiä esitietolomakkeita ja terveyskyselyjä. Keskustelussa huomioidaan asiakkaan elämäntilanne, asuin- ja perhetilanne, taloudellinen tilanne, koulutustausta ja työhistoria, työllistymismahdollisuudet ja aikaisemmat työllistämistoimenpiteet sekä asiakkaan oma arvio toiminta- ja työkykyyn vaikuttavista seikoista. Kartoitetaan aikaisemmat sairaudet, lääkitykset ja niiden hoitotaso sekä suun terveys.

Lääkärin vastaanotolle ohjautuvat ne henkilöt, joilla on epäily työkykyä tai ammatillista kuntoutusta haittaavasta sairaudesta tai sairauksista. Lääkäri tekee arvion työttömän senhetkisestä työkyvystä tai hoidon ja kuntoutuksen tarpeesta.

Terveydenhoitajan ja lääkärin jatko-ohjauskäytännöt ja hoitopolut terveyspalveluiden sisällä noudattavat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä sovittuja ja kirjattuja käytäntöjä sekä asiakaskohtaisen seurantavastuun sopimisesta.

Yhteystiedot

Terveydenhoitaja
puh. 044 439 4537