Tekstin koko
VALIKKO

Perhehoito

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikääntyneen henkilön hoitoa, huolenpitoa ja asumisen järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella perhehoitajana toimivan henkilön yksityiskodissa. Perhehoito antaa perhehoidossa olevan mahdollisuuden hyvään elämään perheessä ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Perhehoitoa voivat saada
- omaishoidon turvin kotona asuvat ikääntyneet
- kotihoidon ja läheisverkoston turvin kotona asusvat ikäihmiset, joille on sovittu säännölliset vuorohoitojaksot hoito- ja palvelusuunnitelmassa
- sairaalasta kotiutuvat
- palveluasumispaikkaa odottavat

Perhehoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Perhehoidon toimintaohjepdf, 182 kb on vahvistettu yhtymähallituksen kokouksessa 29.1.2014 § 14.

Tällä hetkellä hyvinvointikuntayhtymän alueella on tarjolla vain lyhytaikaista perhehoitoa ja sitä tarjoavat Merja ja Juha Laitala (Arolan tila, Karhukangas).

Lisätietoa aiheesta: Hyvinvointikuntayhtymän perhehoitoesitepdf, 3755 kb ja Perhehoitoliitto

Yhteystiedot

Omais- ja perhehoidon palveluohjaaja
Henna Jokimäki
puh. 044 439 3756
ma-pe klo 9-15

Tulosyksikköjohtaja
Erja Laulumaa
puh. 040 830 3138

Käyntiosoite:
NeuvoRassi
Kirkkokatu 28
92100 Raahe

Postiosoite:
NeuvoRassi
PL 25
92100 Raahe