Tekstin koko
VALIKKO

Palvelusetelit

Yhtenä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palvelujen tarjoamisen vaihtoehtona on palveluseteli talousarvioon varatun määrärahan mukaan:

  • kotihoidossa
  • lapsiperheiden kotipalvelussa
  • henkilökohtaisessa avussa
  • palveluasumisessa
  • vuorohoidossa
  • lääkärin vastaanottopalveluissa

Palveluseteliasiakkaaksi hakeutuminen tapahtuu samalla tavalla kuin muihinkin palveluihin. Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arviointiin ja palveluun pääsyn kriteereihin. Hyvinvointikuntayhtymän viranhaltija tekee päätöksen palvelujen saamisesta.

Palveluseteliasiakkaalle laaditaan hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella palvelut järjestetään.

Asiakas valitsee itse palvelusetelipalveluntuottajan hyvinvointikuntayhtymän hyväksymistä palveluntuottajista ja tekee sopimuksen palvelun antamisesta. Palveluseteliä saa käyttää vain siihen palveluun, johon se on myönnetty. Palveluseteliä ei voi siirtää toiselle henkilölle eikä muuttaa rahaksi. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Kotihoidossa, henkilökohtaisessa avussa ja lapsiperheiden kotipalvelussa palvelusetelin arvo on tuntimaksu. Säännöllisessä kotihoidossa ja asumispalvelussa (lukuun ottamatta vammaispalveluja) palvelustelin arvo ja asiakasmaksu sekä mahdollinen omavastuu määräytyvät palvelutarpeen ja asiakkaan bruttotulojen perusteella. Lääkärin vastaanottopalveluissa palvelusetelin arvo on kiinteä käyntimaksu.

Jos asiakas käyttää myönnettyä palvelupäätöstä enemmän palveluaikaa tai lisäpalveluja, hän maksaa itse kustannukset suoraan yrittäjälle. Lisäpalveluista hänellä on mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys verotuksessa. Lisätietoa verohallinnon sivuilta hakutoiminnoilla: Kotitalousvähennys ja Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus.

Tiedot yksityisistä tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla sähköisestä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä (PSOP).

Palvelusetelin hakemuslomakkeita saa NeuvoRassista, kuntayhtymän internet-sivuilta ja NettiRassista. Lomakkeet palautetaan NeuvoRassiin tai NettiRassin kautta. Tulosidonnaisen palvelusetelin liitteeksi tulee laittaa tarvittavat tulotiedot.

Palvelusetelihakemuspdf, 224 kb

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)

Hyvinvointikuntayhtymässä on palvelusetelipalveluissa käytössä sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP). PSOP-järjestelmän kautta asiakas saa kuntayhtymän myöntämän palvelusetelin.

PSOP-järjestelmässä asiakas voi

  • vertailla eri palveluntuottajia
  • valtuuttaa läheisen hoitamaan asioita puolestaan
  • pyytää palvelusetelipalveluista omavastuuraportin palveluntuottajalta (raportista voi tarkistaa, että merkinnät ovat oikein ja näkee maksuosuuden, joka jää itse maksettavaksi)
  • antaa palautetta saamastaan palvelusta

Ohjeet asiakkaalle

Palvelusetelin saatuaan asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan osoitteesta www.parastapalvelua.fi.

Palveluntuottajien vertailu ja valinta eivät vaadi kirjautumista järjestelmään. Kirjautumalla järjestelmään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella asiakas näkee omat tietonsa, myönnetyt palvelusetelit sekä käyttämänsä palvelut.

Palvelusetelissä on numero ja se annetaan palveluntuottajalle. Näin asiakkaan ja palveluntuottajan välille syntyy sopimus, joka kuuluu kuluttajasuojalain piiriin. Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä palvelusetelinumeroa tule luovuttaa ulkopuolisille tahoille.

Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta asiakkaan omavastuuosuuden. Halutessaan asiakas voi ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluita, jotka hän maksaa itse.

Lisätietoja:

www.parastapalvelua.fi/asiakkaalle/
Ohje asiakkaalle
Ohjevideoita
Valtakirja puolesta-asiointiin

Ohjeet palveluntuottajalle

Palvelusetelipalvelun tuottajaksi hakeutuminen tapahtuu vain sähköisesti PSOP-järjestelmän kautta. Hyvinvointikuntayhtymä hyväksyy hakijat ja hyväksymispäätöksen saa saman järjestelmän kautta.

PSOP-järjestelmä löytyy osoitteesta www.parastapalvelua.fi. Palveluntuottajaksi hakeutuminen vaatii yrittäjältä KATSO-tunnukset. Uuden palveluntuottajan kannattaa tutustua huolellisesti palvelukohtaisiin hakuohjeisiin ja hyvinvointikuntayhtymän palvelusetelisääntökirjoihin. Lisäksi kannattaa hankkia jo etukäteen kaikki lakisääteiset sekä palvelukohtaiset vaadittavat liitteet.

Ohjeet palveluntuottajaksi hakeutumiseen löytyvät täältä.

Parasta palvelua-esittelyvideo

Sääntökirjat

Kotihoidon ja kotihoitoa tukevien palvelujen sääntökirja pdf, 493 kb

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirjapdf, 919 kb

Palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjapdf, 324 kb

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjapdf, 519 kb

Terveyspalvelujen palvelusetelin sääntökirjapdf, 427 kb

Lääkkeiden annosjakelun palvelusetelin sääntökirjapdf, 313 kb

Palvelusetelipalvelujen tuottajat

Palvelusetelipalvelun tuottajat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella löydät osoitteesta www.parastapalvelua.fi

Arvonlisäverottomia sosiaalihuollon palveluja tarjoavat palveluntuottajat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueellapdf, 100 kb

Yhteystiedot

Hoidon ja hoivan palvelujen
tulosaluejohtaja
Katriina Niemelä
puh. 044 439 4692

Kotihoito, ikääntyneiden palveluasuminen ja vuorohoito:
tulosyksikköjohtaja
Katriina Jokinen
puh. 040 135 8542

Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen
tulosaluejohtaja
Elisa Roimaa
puh. 040 135 7911

Lapsiperheiden kotipalvelu:
palveluesimies
Satu Parviainen
puh. 040 135 8144

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:
sosiaaliohjaaja
Tanja Kippola
puh. 040 135 7851

Vammaispalvelut:
tulosyksikköjohtaja
Juha Kähkönen
puh. 044 439 3752