Tekstin koko
VALIKKO

Palvelusetelit

Vuoden 2017 alusta yhtenä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palvelujen tarjoamisen vaihtoehtona on palveluseteli kotihoidossa, lasiperheiden kotipalvelussa, henkilökohtaisessa avussa ja palveluasumisessa sekä vuorohoidossa talousarvioon varatun määrärahan mukaan.

Palveluseteliasiakkaaksi hakeutuminen tapahtuu samalla tavalla kuin muihinkin palveluihin. Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arviointiin ja palveluun pääsyn kriteereihin. Hyvinvointikuntayhtymän viranhaltija tekee päätöksen palvelujen saamisesta.

Palveluseteliasiakkaalle laaditaan hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella palvelut järjestetään.

Asiakas valitsee itse palvelusetelipalveluntuottajan hyvinvointikuntayhtymän hyväksymistä palveluntuottajista ja tekee sopimuksen palvelun antamisesta. Palveluseteliä saa käyttää vain siihen palveluun, johon se on myönnetty. Palveluseteliä ei voi siirtää toiselle henkilölle eikä muuttaa rahaksi. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Kotihoidossa, henkilökohtaisessa avussa ja lapsiperheiden kotipalvelussa palvelusetelin arvo on tuntimaksu. Säännöllisessä kotihoidossa ja asumispalvelussa (lukuun ottamatta vammaispalveluja) palvelustelin arvo ja asiakasmaksu sekä mahdollinen omavastuu määräytyvät palvelutarpeen ja asiakkaan bruttotulojen perusteella.

Jos asiakas käyttää myönnettyä palvelupäätöstä enemmän palveluaikaa tai lisäpalveluja, hän maksaa itse kustannukset suoraan yrittäjälle. Lisäpalveluista hänellä on mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys verotuksessa.

Tiedot yksityisistä tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän internet-sivuilla

Palvelusetelin hakemuslomakkeita saa NeuvoNurkasta, kuntayhtymän internet-sivuilta ja NettiRassista. Ne palautetaan NeuvoNurkkaan tai NettiRassiin kautta. Tulosidonnaisen palvelusetelin liitteeksi tulee laittaa tarvittavat tulotiedot.

Sääntökirjat

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirjapdf, 496 kb

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin sääntökirjapdf, 185 kb

Palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjapdf, 77 kb

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjapdf, 69 kb

Lomakkeet

Palveluseteleihin liittyvät hakemuslomakkeet löytyvät kohdasta www.ras.fi/lomakkeet

Yhteystiedot

Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalueen johtaja
Mervi Koski
puh. 044 439 4692

Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen johtaja
Antti Tornberg
puh. 040 135 7850