Tekstin koko
VALIKKO

Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavia palveluja kohdistetaan kaikkein eniten apua tarvitseville ikääntyneille. Kotiin annettavia palveluita ovat kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja.

Säännöllisestä kotihoidosta, jossa asiakkaan luona käydään jatkuvasti ja säännöllisesti, tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja häntä mahdollisesti hoitavan tai huoltavan omaisen kanssa.

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito tekevät alueellisesti tiivistä yhteistyötä. Yhdessä työskentelemällä suunnitellaan ja kohdistetaan oikea-aikaiset ja riittävät palvelut kaikille niitä tarvitseville. Palvelua on saatavilla tarvittaessa myös yöllä. Säännöllisestä kotipalvelusta peritään tulojen mukainen kuukausimaksu.

Yhteystiedot

Yleinen neuvonta ja palveluohjaus
puh. 040 135 7880
puh. 040 135 8035
puh. 040 135 7931
ma-pe klo 9-15

Muistineuvonta
puh. 040 135 8133
ke-to klo 9-12

SAS-palveluohjaus (asumispalvelut)
puh. 040 135 8116
ma-pe klo 9-15

Omais- ja perhehoidon palveluohjaus
puh. 044 439 3756
ma-pe klo 9-15

Veteraanipalvelut ja
vuorohoito
puh. 044 439 3754
ma-pe klo 9-15

Tulosyksikköjohtaja
Erja Laulumaa
puh. 040 830 3138