Tekstin koko

Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavia palveluja kohdistetaan kaikkein eniten apua tarvitseville ikääntyneille. Kotiin annettavia palveluita ovat kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja.

Säännöllisestä kotihoidosta, jossa asiakkaan luona käydään vähintään kerran viikossa, tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja häntä mahdollisesti hoitavan tai huoltavan omaisen kanssa.

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito tekevät alueellisesti tiivistä yhteistyötä. Yhdessä työskentelemällä suunnitellaan ja kohdistetaan oikea-aikaiset ja riittävät palvelut kaikille niitä tarvitseville. Palvelua on saatavilla tarvittaessa myös yöllä. Säännöllisestä kotipalvelusta peritään tulojen mukainen kuukausimaksu.

Yhteystiedot

Tulosyksikköjohtaja
Erja Laulumaa
puh. 040 830 3138