Tekstin koko
VALIKKO

Jonotusajat

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti.

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut myönteisen päätöksen.

Keskimääräiset odotusajat keskeisten sosiaalipalveluiden piiriin löytyvät alla olevasta liitteestä:

Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus 1.1.-30.6.2019pdf, 302 kb

Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus 1.7.-31.12.2019pdf, 302 kb

Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja
Katriina Niemelä
puh. 044 439 4692

Tulosyksikköjohtaja
Erja Laulumaa
puh. 040 830 3138